Difference between revisions of "Huỷ môn học đã đăng ký(quá thời gian đăng ký môn học)"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Tạo trang mới với nội dung “- SV được đề nghị rút môn học (điểm R) trước tuần kiểm tra. - Các môn học được rút sẽ không tính vào bảng điểm n…”)
 
(Đổi hướng đến Điểm R)
 
(3 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
- SV được đề nghị rút môn học (điểm R) trước tuần kiểm tra.
+
#đổi [[Điểm R]]
- Các môn học được rút sẽ không tính vào bảng điểm nhưng vẫn tính học phí.
 

Latest revision as of 15:34, 24 June 2015

Đổi hướng đến: