Difference between revisions of "Học vụ"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
 
Line 3: Line 3:
 
#[[Các trường hợp vi phạm quy định về bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, khám sức khoẻ]]
 
#[[Các trường hợp vi phạm quy định về bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, khám sức khoẻ]]
 
#[[Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất các môn học tại trường khác khi được cử đi học]]
 
#[[Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất các môn học tại trường khác khi được cử đi học]]
#[[Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất]]
+
#[[Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất học phần chính trị, Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất]]
 
#[[Tổ chức kiểm tra giữa kỳ]]
 
#[[Tổ chức kiểm tra giữa kỳ]]
 
#[[Làm lại thẻ sinh viên]]
 
#[[Làm lại thẻ sinh viên]]

Latest revision as of 07:35, 31 October 2016