Difference between revisions of "Học phí"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
 
(14 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
 +
'''Học phí''' được tính theo mỗi học kỳ mà sinh viên theo học tại trường. Học phí tính riêng, nộp riêng cho học kỳ chính (bắt buộc) theo thông báo của phòng KH-TC và nộp riêng cho các phần học thêm (dự thính-học lại) theo các thông báo - hướng dẫn của đơn vị mở lớp.
  
 +
Thông thường, học phí được tính trên số môn học thực tế mà sinh viên được xếp thời khóa biểu trong kỳ và bằng tổng số tín chỉ học phí (TcHp) của các môn học nhân với mức tiền học phí cho 01 TcHp. Mức học phí cho mỗi tín chỉ này này do Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quy định cho từng bậc học, từng hệ đào tạo – từng hình thức đào tạo và thông báo cụ thể cho từng học kỳ.
  
 +
Đối với một số chương trình đặc biệt Hiệu trưởng quyết định việc thu học phí bằng một số tiền (hoặc số TcHp) cố định cho mỗi học kỳ/năm học/khóa học mà không phụ thuộc vào số môn học sinh viên có thể đăng ký – dạng học phí này chỉ dành cho các học kỳ chính.
  
Thanh toán học phí dùng hệ thống [http://bkpay.hcmut.edu.vn BKPay].
+
1- [[Cách tính học phí]]
  
Sinh viên phải đăng nhập thông qua [[Hệ thống xác thực tập trung]] của nhà trường.
+
2- [[Cách xem và thanh toán học phí]]
 +
 
 +
3- [[Nếu không nộp học phí hoặc nộp trễ thì bị xử lý học vụ thế nào?]]
 +
 
 +
4- [[Thời gian thanh toán học phí]]
 +
 
 +
5- [[Miễn/giảm/hoãn nộp học phí]]
 +
 
 +
6- [[Các trường hợp hoàn trả học phí]]
 +
 
 +
== Tham khảo ==
 +
 
 +
www.aao.hcmut.edu.vn--> đào tạo--> sinh viên--> câu hỏi thường gặp--> về học phí
 +
 
 +
[[Thể loại:Học phí]]

Latest revision as of 15:22, 24 June 2015

Học phí được tính theo mỗi học kỳ mà sinh viên theo học tại trường. Học phí tính riêng, nộp riêng cho học kỳ chính (bắt buộc) theo thông báo của phòng KH-TC và nộp riêng cho các phần học thêm (dự thính-học lại) theo các thông báo - hướng dẫn của đơn vị mở lớp.

Thông thường, học phí được tính trên số môn học thực tế mà sinh viên được xếp thời khóa biểu trong kỳ và bằng tổng số tín chỉ học phí (TcHp) của các môn học nhân với mức tiền học phí cho 01 TcHp. Mức học phí cho mỗi tín chỉ này này do Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quy định cho từng bậc học, từng hệ đào tạo – từng hình thức đào tạo và thông báo cụ thể cho từng học kỳ.

Đối với một số chương trình đặc biệt Hiệu trưởng quyết định việc thu học phí bằng một số tiền (hoặc số TcHp) cố định cho mỗi học kỳ/năm học/khóa học mà không phụ thuộc vào số môn học sinh viên có thể đăng ký – dạng học phí này chỉ dành cho các học kỳ chính.

1- Cách tính học phí

2- Cách xem và thanh toán học phí

3- Nếu không nộp học phí hoặc nộp trễ thì bị xử lý học vụ thế nào?

4- Thời gian thanh toán học phí

5- Miễn/giảm/hoãn nộp học phí

6- Các trường hợp hoàn trả học phí

Tham khảo

www.aao.hcmut.edu.vn--> đào tạo--> sinh viên--> câu hỏi thường gặp--> về học phí