Difference between revisions of "Dịch vụ in bảng điểm"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
[[1. Sinh viên hệ đai học chính qui chưa tốt nghiệp muốn in bảng điểm.]]
+
[[1. Sinh viên hệ đại học chính qui chưa tốt nghiệp muốn in bảng điểm.]]
  
[[2. Sinh viên hệ đai học chính qui đã tốt nghiệp từ Khóa 2006 đến hiện tại (''đã có bằng tốt nghiệp đại học'') muốn in bảng điểm.]]
+
[[2. Sinh viên hệ đại học chính qui đã tốt nghiệp từ Khóa 2006 đến hiện tại (''đã có bằng tốt nghiệp đại học'') muốn in bảng điểm.]]
  
[[3. Sinh viên hệ đai học chính qui các khóa trước khóa 2006 muốn in bảng điểm.]]
+
[[3. Sinh viên hệ đại học chính qui các khóa trước khóa 2006 muốn in bảng điểm.]]
  
 
[[4. SInh viên hệ cao đẳng chính qui muốn in bảng điểm.]]
 
[[4. SInh viên hệ cao đẳng chính qui muốn in bảng điểm.]]
 +
 +
Từ 1/1/2015, việc in bảng điểm và học bạ được quy định như sau:
 +
==== - SV chưa tốt nghiệp: ====
 +
in Giấy xác nhận điểm trung bình, Bảng điểm (mẫu mới)*.
 +
 +
* Sinh viên từ khóa 2008 bảng điểm được in song ngữ (mẫu mới).
 +
 +
* Sinh viên từ khóa 2007 trở về trước in bảng điểm từng học kỳ theo mẫu cũ.
 +
 +
'''- SV tốt nghiệp:'''
 +
 +
* Từ năm 2015 trở về sau: in Học bạ bản sao(mẫu mới)*.
 +
 +
* Từ năm 2014 trở về trước:  in Học bạ bản sao (mẫu cũ)**, KHÔNG in Giấy xác nhận điểm trung bình và Bảng điểm (mẫu mới).Nếu muốn in Bảng điểm HK (mẫu cũ)** thì đăng ký tại PĐT, không đăng ký online.
 +
 +
===== * Bảng điểm (mẫu mới) =====
 +
được in song ngữ Việt-Anh, bao gồm tất cả các học kỳ tính đến học kỳ hiện tại với giá tiền là 30.000đ/bản in (không phụ thuộc số lượng học kỳ). Học bạ  (mẫu mới) cũng được in song ngữ Việt-Anh và giá tiền là 50.000 đ/bản in.
 +
 +
===== ** Bảng điểm (mẫu cũ) =====
 +
được in riêng từng học kỳ bằng tiếng Việt với giá 5.000 đ/học kỳ. Học bạ (mẫu cũ) chỉ được in bằng tiếng Việt và giá tiền là 50.000 đ/bản in.

Revision as of 06:40, 14 April 2015

1. Sinh viên hệ đại học chính qui chưa tốt nghiệp muốn in bảng điểm.

2. Sinh viên hệ đại học chính qui đã tốt nghiệp từ Khóa 2006 đến hiện tại (''đã có bằng tốt nghiệp đại học'') muốn in bảng điểm.

3. Sinh viên hệ đại học chính qui các khóa trước khóa 2006 muốn in bảng điểm.

4. SInh viên hệ cao đẳng chính qui muốn in bảng điểm.

Từ 1/1/2015, việc in bảng điểm và học bạ được quy định như sau:

- SV chưa tốt nghiệp:

in Giấy xác nhận điểm trung bình, Bảng điểm (mẫu mới)*.

  • Sinh viên từ khóa 2008 bảng điểm được in song ngữ (mẫu mới).
  • Sinh viên từ khóa 2007 trở về trước in bảng điểm từng học kỳ theo mẫu cũ.

- SV tốt nghiệp:

  • Từ năm 2015 trở về sau: in Học bạ bản sao(mẫu mới)*.
  • Từ năm 2014 trở về trước: in Học bạ bản sao (mẫu cũ)**, KHÔNG in Giấy xác nhận điểm trung bình và Bảng điểm (mẫu mới).Nếu muốn in Bảng điểm HK (mẫu cũ)** thì đăng ký tại PĐT, không đăng ký online.
* Bảng điểm (mẫu mới)

được in song ngữ Việt-Anh, bao gồm tất cả các học kỳ tính đến học kỳ hiện tại với giá tiền là 30.000đ/bản in (không phụ thuộc số lượng học kỳ). Học bạ (mẫu mới) cũng được in song ngữ Việt-Anh và giá tiền là 50.000 đ/bản in.

** Bảng điểm (mẫu cũ)

được in riêng từng học kỳ bằng tiếng Việt với giá 5.000 đ/học kỳ. Học bạ (mẫu cũ) chỉ được in bằng tiếng Việt và giá tiền là 50.000 đ/bản in.