Difference between revisions of "Cơ Sở 1"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
<big>
+
Cơ sở 1 tại 268 Lý Thường Kiệt cung cấp các dịch vụ gồm các nội dung tại:
== CỬA TIẾP SINH VIÊN SỐ 2 ==  
+
 +
== Cửa tiếp sinh viên số 2 ==  
  
 
Giải quyết các '''dịch vụ''' đặc biệt cho SV, tiếp nhận các hồ sơ liên hệ từ bên ngoài.
 
Giải quyết các '''dịch vụ''' đặc biệt cho SV, tiếp nhận các hồ sơ liên hệ từ bên ngoài.
Line 17: Line 18:
  
  
== CỬA TIẾP SINH VIÊN SỐ 4 ==
+
== Cửa tiếp sinh viên số 4 ==
  
 
Thường trực giải quyết đơn từ, quyền lợi cho SV diện toàn thời gian (ĐHCQ, CĐ, ...) và tiếp nhận các hồ sơ đặc biệt, các khiếu nại của SV tất cả các hệ.
 
Thường trực giải quyết đơn từ, quyền lợi cho SV diện toàn thời gian (ĐHCQ, CĐ, ...) và tiếp nhận các hồ sơ đặc biệt, các khiếu nại của SV tất cả các hệ.
Line 36: Line 37:
  
  
== CỬA TIẾP SINH VIÊN SỐ 6 ==
+
== Cửa tiếp sinh viên số 6 ==
  
 
'''Hỗ trợ kỹ thuật cho SV
 
'''Hỗ trợ kỹ thuật cho SV
Line 50: Line 51:
  
 
- '''Cấp giấy vào phòng thi'''
 
- '''Cấp giấy vào phòng thi'''
</big>
+
 
 +
[[Thể loại:Dịch vụ sinh viên]]

Revision as of 03:04, 26 February 2016

Cơ sở 1 tại 268 Lý Thường Kiệt cung cấp các dịch vụ gồm các nội dung tại:

Cửa tiếp sinh viên số 2

Giải quyết các dịch vụ đặc biệt cho SV, tiếp nhận các hồ sơ liên hệ từ bên ngoài.

Tiếp nhận hồ sơ

- In bảng điểm/học bạ

- Thẻ sinh viên

- Phúc tra bài thi cuối kì (Trả lời kết quả xem tại : http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/sinhvien&path=59_196

- Nộp Bằng THPT, Chứng chỉ ngoại ngữ

- Giải quyết nợ/trễ học phí, diện bị treo thời khoá biểu


Cửa tiếp sinh viên số 4

Thường trực giải quyết đơn từ, quyền lợi cho SV diện toàn thời gian (ĐHCQ, CĐ, ...) và tiếp nhận các hồ sơ đặc biệt, các khiếu nại của SV tất cả các hệ.

Tiếp nhận hồ sơ

- Sao y bằng đại học, học bạ, bảng điểm (xác nhận liên quan)

- Thủ tục tạm dừng, thu nhận lại, nghỉ học, kéo dài thời gian, ...

- Thủ tục xin điểm I, xoá điểm I, điểm R, điểm Miễn, ...

- Khiếu nại về điểm, về ĐKMH, về học bổng, tốt nghiệp,

- Khiếu nại về tất cả các loại đơn từ đã giải quyết tại PĐT

- Tất cả các đơn từ, hồ sơ bị từ chối tại các cửa tiếp SV khác của PĐT


Cửa tiếp sinh viên số 6

Hỗ trợ kỹ thuật cho SV

- BKpay (đóng học phí)

- Phục hồi mật khẩu

- BK-elearning

- Đăng ký môn học

- Cấp giấy vào phòng thi