Difference between revisions of "Cách tính học phí"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 8: Line 8:
  
 
* Xem mức thu TcHP tại Thông báo về mức thu học phí của HK.
 
* Xem mức thu TcHP tại Thông báo về mức thu học phí của HK.
 +
 +
tham khảo : http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/chitietsv&path=59_79&tid=852
  
 
[[Thể loại:Học phí]]
 
[[Thể loại:Học phí]]

Revision as of 06:46, 10 March 2016

  • Học phí được tính cho các môn học đã đăng ký thành công, kể cả khi SV tự ý bỏ học.
  • Mức thu TcHP được quy định từng học kỳ, mức thu này khác nhau giữa các môn đại cương và các môn chuyên ngành, giữa các lớp chính quy, lớp PFIEV, lớp dự thính.
  • Xem cách tính số TcHP tại Quy chế học vụ
  • Xem mức thu TcHP tại Thông báo về mức thu học phí của HK.

tham khảo : http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/chitietsv&path=59_79&tid=852