Cách đăng ký môn học

From BKwiki
Revision as of 07:04, 31 October 2016 by Nhuquynh (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

SV tham khảo:

+ Thông báo kế hoạch đăng ký môn học tại: Trang web PĐT >> Sinh viên >> Sinh viên Chính quy >> Đăng ký môn học

+ Quy trình: Trang web PĐT >> Sinh viên >> Quy trình hướng dẫn >> Quy trình đăng ký môn học - Thời khóa biểu

SV có thể xem trước Kế hoạch giảng dạy do nhà trường công bố vào đầu học kỳ.

SV dùng quy trình sau đây để Đăng ký môn học (ĐKMH). SV tham khảo thêm hướng dẫn dùng Phần mềm Đăng ký môn học.

Tham khảo thêm: Đối tượng Sinh viên và loại hình lớp, Loại hình lớp đào tạo, Bảng rút gọn về loại hình SV và loại hình lớp

Quy trình Đăng ký môn học tổng quát


1. SV đăng ký Kế hoạch học tập - Đầu tiên SV đăng ký Kế hoạch học tập của mình dùng công cụ Phần mềm Đăng ký môn học trên myBK.


2. PĐT xếp Thời khóa biểu sơ bộ - Phòng Đào tạo (PĐT) sẽ căn cứ trên nhu cầu của SV và kế hoạch của các Khoa/nhà trường để tổ chức lớp và xếp Thời khóa biểu (TKB) sơ bộ cho các SV có đăng ký kế hoạch học tập. (SV xem kỹ hướng dẫn sử dụng Phần mềm Đăng ký môn học để đảm bảo là có thông tin Kế hoạch học tập gửi cho PĐT.)


3. SV xem Kết quả ĐKMH (TKB) sơ bộ - TKB sơ bộ được công bố trên myBK -> Xem Thời khóa biểu.


4. Trường hợp SV không có TKB sơ bộ - Một số SV mặc dù có đăng ký Kế hoạch học tập nhưng vẫn có thể không có TKB sơ bộ do nhiều lý do: Sử dụng Phần mềm Đăng ký môn học không đúng; Các môn học đăng ký không mở được lớp, trùng TKB, quá sĩ số, ...; Bị cấm ĐKMH do nợ/chưa thanh toán Học phí (HP); nợ bằng TNPTTH, nợ sách, nợ SHCDDK, nợ khám sức khoẻ ... Các SV này cần tìm hiểu kỹ lý do và liên hệ PĐT để giải quyết nếu cần (Có thể xem trên Web-PĐT tại www.aao.hcmut.edu.vn về danh sách cấm ĐKMH, tìm hiểu lịch sử thanh toán HP, ...).


5. SV đăng ký môn học chính thức - SV dùng Phần mềm Đăng ký môn học để ĐKMH. Các SV sẽ nhìn thấy TKB sơ bộ của mình được PĐT đăng ký sẵn trong phần mềm.

Các SV không đăng ký Kế hoạch học tập và các SV bị hủy TKB sơ bộ mà đã giải quyết xong các ràng buộc sẽ đăng ký mới hoàn toàn từ đầu. Các SV này sẽ có thiệt thòi khi sĩ số các lớp có thể đã đầy, ...


6. Trường hợp SV bị cấm ĐKMH - Nếu SV đăng nhập vào Phần mềm Đăng ký môn học mà nhìn thấy bị cấm ĐKMH vì lý do nào đó, cần phải giải quyết các ràng buộc này trước khi có thể đăng ký. (Xem mục 4 nói trên). Tham khảo: Trang web PĐT >> Sinh viên >> Sinh viên Chính quy >> Qui trình hướng dẫn >> Qui trình số 7 (Khắc phục tình trạng không đủ điều kiện đăng ký môn học)


7. PĐT hậu kiểm ĐKMH - Sau thời hạn đăng ký cho phép, PĐT sẽ nhận toàn bộ dữ liệu đăng ký của SV để tiến hành hậu kiểm dữ liệu đăng ký. Lưu ý: PĐT chỉ nhận các dữ liệu mà SV đã có xác nhận đồng ý đăng ký. (Xem kỹ hướng dẫn sử dụng Phần mềm Đăng ký môn học.) Một số lý do để hậu kiểm như sau: Kế hoạch giảng dạy các Khoa có thay đổi; Kế hoạch sử dụng phòng có thay đổi; Một số SV bị xử lý học vụ; ...


8. PĐT công bố kết quả ĐKMH (TKB) chính thức


9. SV xem kết quả ĐKMH (TKB) chính thức - SV xem TKB chính thức bằng công cụ myBK -> Xem Thời khóa biểu.


10. Trường hợp SV không có TKB chính thức - Một số SV có thể không có TKB chính thức, hoặc có sự khác biệt so với đăng ký cần xem lại Lịch sử đăng ký trong công cụ Phần mềm Đăng ký môn học để biết lý do. Hoặc SV có thể sẽ phải giải quyết các ràng buộc như thanh toán HP,(xem thêm mục số 4) ... trước khi có thể khôi phục TKB chính thức của mình.


11. SV thanh toán HP - SV thanh toán HP theo lịch của nhà trường dùng công cụ BKPay.


12. Trường hợp các HK dự thính, diện dự thính - Đối với các HK dự thính, hoặc diện dự thính (chuyển hệ), SV cần thanh toán HP đúng hạn. PĐT sẽ hủy TKB, lịch kiểm tra/thi của các SV không thanh toán đúng hạn các HP này.


13. Trường hợp các HK chính thức - Đối với các HK chính thức, SV không thanh toán HP đúng hạn sẽ bị các hình thức kỷ luật theo quy định hiện hành và bị cấm ĐKMH ở HK kế tiếp.


14. SV cần theo dõi TKB của mình thường xuyên - SV cần theo dõi thường xuyên công cụ myBK để đi học, tránh các trường hợp bị thay đổi TKB bất thường, hoặc bị hủy TKB. Ngoài ra, SV cần theo dõi thêm lịch kiểm tra/thi trên công cụ myBK để tham dự các kỳ kiểm tra/thi.