Difference between revisions of "Các trường hợp hoàn trả học phí"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Tạo trang mới với nội dung “Bao gồm các trường hợp sau: * Học phí điều chỉnh giảm * Nộp nhiều hơn 1 lần (do hệ thống trục trặc, do nộp ở 2 nơ…”)
 
Line 11: Line 11:
 
Tải biểu mẫu tại ''http://khtc.hcmut.edu.vn/images/stories/bieumau/MaudenghihoantraHP.xls
 
Tải biểu mẫu tại ''http://khtc.hcmut.edu.vn/images/stories/bieumau/MaudenghihoantraHP.xls
 
''
 
''
 +
 +
[[Thể loại:Học phí]]

Revision as of 17:56, 24 June 2015

Bao gồm các trường hợp sau:

  • Học phí điều chỉnh giảm
  • Nộp nhiều hơn 1 lần (do hệ thống trục trặc, do nộp ở 2 nơi, ...)
  • Chuyển khoản hoặc nộp tiền sai (nộp trực tiếp vào tài khoản của trường)

SV tải mẫu đề nghị hoàn trả học phí (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) ghi rõ lý do và kèm các minh chứng, gửi đến Phòng Đào tạo.

Tải biểu mẫu tại http://khtc.hcmut.edu.vn/images/stories/bieumau/MaudenghihoantraHP.xls