Difference between revisions of "Bảng rút gọn về loại hình SV và loại hình lớp"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Tạo trang mới với nội dung “{| class="wikitable" |- ! ''Diện SV'' / ''Loại hình lớp được phép ĐKMH =>'' !! LopCQ !! LopDT !! LopB2 !! LopBT !! LopĐP !! LopTX !! LopQT |…”)
 
Line 1: Line 1:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
! ''Diện SV'' / ''Loại hình lớp được phép ĐKMH =>'' !! LopCQ !! LopDT !! LopB2 !! LopBT !! LopĐP !! LopTX !! LopQT
+
! ''Loại hình lớp được phép ĐKMH =>'' !! LopCQ !! LopDT !! LopB2 !! LopBT !! LopĐP !! LopTX !! LopQT
 +
|-
 +
! ''Diện SV''  !!  !!  !!  !!  !!  !!  !!
 
|-
 
|-
 
| '''CQ''' - SV chính quy (ĐH & Cao đẳng) || '''B''' || '''X''' || '''X''' || -- ||  -- ||  --  || '''x'''
 
| '''CQ''' - SV chính quy (ĐH & Cao đẳng) || '''B''' || '''X''' || '''X''' || -- ||  -- ||  --  || '''x'''
Line 15: Line 17:
 
| '''CH''' - SV Cao học/NCS hoặc trường ngoài || '''X''' || '''X''' || '''X''' || -- || -- || -- || '''x'''
 
| '''CH''' - SV Cao học/NCS hoặc trường ngoài || '''X''' || '''X''' || '''X''' || -- || -- || -- || '''x'''
 
|-
 
|-
| '''ĐTTXa''' - SV hệ ĐTTXa || '''x''' || '''x''' || '''xx''' || -- || -- || '''B''' || '''x'''
+
| '''ĐTTXa''' - SV hệ ĐTTXa || '''x''' || '''x''' || '''x''' || -- || -- || '''B''' || '''x'''
 
|}
 
|}
  
 
Ghi chú:
 
Ghi chú:
 
'''B''' – bắt buộc đăng ký trong các HK chính, '''X''' – được phép đăng ký, '''x''' – đăng ký theo các quy định riêng
 
'''B''' – bắt buộc đăng ký trong các HK chính, '''X''' – được phép đăng ký, '''x''' – đăng ký theo các quy định riêng

Revision as of 10:59, 4 November 2015

Loại hình lớp được phép ĐKMH => LopCQ LopDT LopB2 LopBT LopĐP LopTX LopQT
Diện SV
CQ - SV chính quy (ĐH & Cao đẳng) B X X -- -- -- x
B2-CQ - SV chính quy bằng 2 học ban ngày B X X -- -- -- x
B2-tối - SV chính quy bằng 2 học buổi tối X X B -- -- -- x
VLVH - SV hệ VLVH học tại cơ sở BK X X X B X -- x
VLVH-ĐP - SV hệ VLVH học tại địa phương X X X -- B -- x
CH - SV Cao học/NCS hoặc trường ngoài X X X -- -- -- x
ĐTTXa - SV hệ ĐTTXa x x x -- -- B x

Ghi chú: B – bắt buộc đăng ký trong các HK chính, X – được phép đăng ký, x – đăng ký theo các quy định riêng