Difference between revisions of "1. Sinh viên chưa tốt nghiệp muốn in bảng điểm"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
 
Line 18: Line 18:
 
* Bước 3: Sinh viên đến Phòng đào tạo báo mã phiếu đăng ký --> đóng lệ phí in bảng điểm --> nhận "Phiếu đăng ký in bảng diểm" có ghi ngày hẹn nhận bảng điểm.
 
* Bước 3: Sinh viên đến Phòng đào tạo báo mã phiếu đăng ký --> đóng lệ phí in bảng điểm --> nhận "Phiếu đăng ký in bảng diểm" có ghi ngày hẹn nhận bảng điểm.
 
* Bước 4: Đến Phòng đào tạo vào ngày hẹn trên phiếu, cầm theo phiếu "Đăng ký in bảng điểm" để nhận bảng điểm. Sau ngày hẹn một tháng, kết quả sẽ bị hủy nhưng số tiền đã đóng không hoàn lại.
 
* Bước 4: Đến Phòng đào tạo vào ngày hẹn trên phiếu, cầm theo phiếu "Đăng ký in bảng điểm" để nhận bảng điểm. Sau ngày hẹn một tháng, kết quả sẽ bị hủy nhưng số tiền đã đóng không hoàn lại.
 +
 +
[[Thể loại:Quản lý điểm]]

Latest revision as of 03:13, 26 February 2016

Sinh viên chưa tốt nghiệp được phân làm hai trường hợp: đang học tại trường và đã thôi học.

Trường hợp 1: sinh viên đang học tại trường muốn đăng ký in bảng điểm:

  • Bước 1: sinh viên đăng nhập vào trang web myBK chọn "Đăng ký in bảng điểm" -->" Dành cho sinh viên chưa tốt nghiệp" --> Nhập số lượng cần in --> bấm Đồng --> bấm Đăng ký.
  • Bước 2. Sau khi đăng ký, SV cần xác nhận 'Đồng ý in' PĐK.
  • Bước 3. Ghi lại Mã phiếu đăng ký.
  • Bước 4. Đến Phòng Đào tạo vào ngày hẹn, báo Mã phiếu đăng ký, thanh toán tiền và nhận kết quả.

Sau ngày hẹn môt tháng, kết quả sẽ bị hủy nhưng số tiền vẫn ghi nợ.

Trường hợp 2: sinh viên đã nghỉ học muốn in lại bảng điểm các học kỳ đã học:

  • Bước 1: sinh viên đăng nhập vào trang web myBK chọn "Đăng ký in bảng điểm" -->" Dành cho sinh viên chưa tốt nghiệp" --> Nhập số lượng cần in --> bấm Đồng ý --> bấm Đăng ký.
  • Bước 2: Ghi lại mã phiếu đăng ký
  • Bước 3: Sinh viên đến Phòng đào tạo báo mã phiếu đăng ký --> đóng lệ phí in bảng điểm --> nhận "Phiếu đăng ký in bảng diểm" có ghi ngày hẹn nhận bảng điểm.
  • Bước 4: Đến Phòng đào tạo vào ngày hẹn trên phiếu, cầm theo phiếu "Đăng ký in bảng điểm" để nhận bảng điểm. Sau ngày hẹn một tháng, kết quả sẽ bị hủy nhưng số tiền đã đóng không hoàn lại.