Difference between revisions of "Đăng ký điểm R - Rút môn học"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Đổi hướng đến Điểm R)
 
Line 1: Line 1:
Rút môn học - điểm 17, có thời khoá biểu nhưng không tham dự thi không lấy điểm môn học
+
#đổi [[Điểm R]]
 
 
- Tải Phiếu đăng ký rút môn học tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Sinh viên --> Biểu mẫu
 
 
 
- Thời gian : trong 5 tuần đầu học kỳ
 

Latest revision as of 15:30, 24 June 2015

Đổi hướng đến: