Difference between revisions of "Đã có đăng ký môn học, nay đã đủ chuẩn để tốt nghiệp"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
 
Line 1: Line 1:
SV có thể hủy môn học trong thời gian cho phép hủy. Nếu đã hết thời gian cho phép hủy môn học (khi học kỳ đã bắt đầu), SV có thể đề nghị rút môn học (điểm R) và phải hoàn thành học phí trước khi nộp đơn.
+
SV có thể hủy môn học trong thời gian cho phép hủy. Nếu đã hết thời gian cho phép hủy môn học (khi học kỳ đã bắt đầu), SV có thể đề nghị rút môn học (điểm R) và phải hoàn thành học phí theo quy định.
  
 
[[Thể loại:Tốt nghiệp]]
 
[[Thể loại:Tốt nghiệp]]

Latest revision as of 07:53, 31 October 2016

SV có thể hủy môn học trong thời gian cho phép hủy. Nếu đã hết thời gian cho phép hủy môn học (khi học kỳ đã bắt đầu), SV có thể đề nghị rút môn học (điểm R) và phải hoàn thành học phí theo quy định.