Tải hình tốt nghiệp

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

Đăng nhập vào tài khoản

SV dùng tài khoản là MSSV và mật khẩu là mật khẩu email nhà trường đã cung cấp cho SV để đăng nhập.

Truy cập tải hình tốt nghiệp

Bước 1. Truy cập vào trang mybk.hcmut.edu.vn.

Bước 2. Dùng tài khoản sinh viên đăng nhập.

Bước 3. Truy cập mục Đăng ký tốt nghiệp >> Hình lễ trao bằng tốt nghiệp

Tập tin:Muc tai hinh.JPG

Bước 4. Tải hình tốt nghiệp về máy

Tập tin:Danh sach anh tn.JPG

Lỗi không tải về được

Tập tin:Yc thuc hien ks.JPG

Nếu gặp thông báo trên sinh viên cần thực hiện khảo sát tại liên kết theo yêu cầu, rồi quay lại tải hình theo như các bước trên.