Difference between revisions of "Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Tạo trang mới với nội dung “SV làm đơn gửi Phòng Đào tạo kèm theo các chứng chỉ để được quyết định miễn học, ghi điểm miễn M (12). Riêng các S…”)
 
m (Trantu đã đổi 5.Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất thành [[Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất]…)
(No difference)

Revision as of 13:59, 24 June 2015

SV làm đơn gửi Phòng Đào tạo kèm theo các chứng chỉ để được quyết định miễn học, ghi điểm miễn M (12).

Riêng các SV cũ của ĐHBK nộp kèm Bảng điểm có điểm của các học phần Giáo dục thể chất để được miễn học.