Difference between revisions of "Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
m (Trantu đã đổi 5.Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất thành [[Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất]…)
 
Line 2: Line 2:
  
 
Riêng các SV cũ của ĐHBK nộp kèm Bảng điểm có điểm của các học phần Giáo dục thể chất để được miễn học.
 
Riêng các SV cũ của ĐHBK nộp kèm Bảng điểm có điểm của các học phần Giáo dục thể chất để được miễn học.
 +
 +
[[Thể loại:Đăng ký môn học]]

Latest revision as of 02:58, 26 February 2016

SV làm đơn gửi Phòng Đào tạo kèm theo các chứng chỉ để được quyết định miễn học, ghi điểm miễn M (12).

Riêng các SV cũ của ĐHBK nộp kèm Bảng điểm có điểm của các học phần Giáo dục thể chất để được miễn học.