Phần mềm Đăng ký môn học

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

Contents

Giới thiệu

Nhằm cung cấp dịch vụ đăng ký môn học (ĐKMH) tốt hơn cho sinh viên (SV), nhà trường đưa vào sử dụng phần mềm ĐKMH trực tuyến mới có các tính năng kiểm tra đụng độ thời khóa biểu, môn học tiên quyết/trước, … Phần mềm này cho phép SV chủ động sắp xếp lịch học cá nhân như chọn nhóm lớp môn học (MH) và cả nhóm lớp bài tập/thực hành, … Phần mềm còn cho phép các đợt đăng ký nhỏ với các quyền khác nhau (xem, đăng ký mới, hủy đăng ký, …) cho từng nhóm SV trong một đợt đăng ký chính thức (như học kỳ chính, học kỳ dự thính, …). Khi SV chưa có điểm của một MH tiên quyết, phần mềm vẫn có thể cho phép SV đăng ký MH sau, nhưng kết quả cuối cùng sẽ được quyết định khi đã có kết quả học tập. Tài liệu này nhằm giúp SV sử dụng phần mềm đăng ký hữu hiệu.

Đăng nhập vào tài khoản

SV dùng tài khoản là MSSV và mật khẩu là mật khẩu email nhà trường đã cung cấp cho SV để đăng nhập. Đối với các học viên cao học K2013, thêm ký tự '5' trước MSSV. Xem thêm Hệ thống xác thực tập trung.

Lưu ý:

 • Sau vào website, trình duyệt có thể sẽ cảnh báo về chứng chỉ an toàn của trang web, SV cứ bỏ qua và tiếp tục truy cập.
 • Nếu đổi mật khẩu tại BKĐT-Portal, khoảng 6 giờ sau, mật khẩu này mới có hiệu lực khi đăng nhập vào email và đăng ký môn học.
 • Nếu sau khi vào được trang chủ ĐKMH mà vẫn không thấy hiển thị tên của mình thì có thể nhấn F5 (Refresh) để trang web cập nhật trạng thái đúng nhất.
 • Nếu gặp thông báo "Xin lỗi, bạn chưa đăng nhập hoặc tài khoản của bạn không được cấp quyền này.", có nghĩa là SV không có quyền đăng ký trong đợt này. SV cần phải thoát ra khỏi phiên làm việc lập tức và đăng nhập trở lại theo đúng lịch ĐKMH của Phòng Đào tạo. Nếu đã đúng lịch mà vẫn không được, cần liên hệ Phòng Đào tạo để kiểm tra tình trạng của mình.


Màn hình chính

Nhấn icon hoặc thanh menu "ĐĂNG KÝ MÔN HỌC" để bắt đầu quy trình đăng ký môn học.

Quy trình đăng ký

Quy trình Đăng ký môn học

Thời khóa biểu sơ bộ

Nếu SV có đăng ký kế hoạch học tập (dùng chính phần mềm Đăng ký môn học và chọn Kỳ/Đợt đăng ký Kế hoạch học tập để đăng ký) hoặc các SV ở học kỳ 1 năm thứ 2 hoặc trong trường hợp cần thiết, Phòng Đào tạo (PĐT) sẽ xếp thời khóa biểu (TKB) sơ bộ cho các SV và cập nhật vào phần mềm. Đây là kết quả ĐKMH tạm thời của SV. Sau khi có kết quả tạm thời này, SV có quyền điều chỉnh thay đổi tùy theo nhu cầu học tập của mình.


Các bước đăng ký

 1. Bước 0. Chọn đợt đăng ký: tại một thời điểm có thể có nhiều đợt đăng ký với các mục tiêu khác nhau: Kế hoạch học tập, Dự thính, Chính thức, Vừa làm vừa học, Quốc tế, ... Mỗi đợt có thể có nhiều đợt chi tiết. Mỗi đợt chi tiết có thể có nhiều lịch đăng ký cụ thể.
 2. Bước 1. Chọn môn học dự kiến đăng ký: SV chọn các nhóm lớp môn học đưa vào danh sách đăng ký dự kiến. Các môn học sẽ được kiểm tra các ràng buộc cần thiết như môn học tiên quyết, trước, song hành. Các nhóm lớp sẽ được kiểm tra trùng thời khóa biểu, ...
 3. Bước 2. Đăng ký chính thức: SV xác nhận danh sách đăng ký dự kiến thành danh sách đăng ký chính thức. Chỉ các nhóm môn học đã có đánh dấu đăng ký chính thức mới được Phòng Đào tạo xem xét.
 4. Bước 3. PĐT hậu kiểm toàn bộ các đăng ký của SV: sĩ số tối thiểu của mỗi lớp, thay đổi TKB từ các Khoa, các trường hợp đặc biệt khác, ... Sau khi hậu kiểm, PĐT sẽ công bố kết quả ĐKMH chính thức cho SV thông qua công cụ Xem Thời khóa biểu (trang myBK mybk.hcmut.edu.vn).
 5. Bước 4. SV theo dõi TKB của mình trên công cụ Xem Thời khóa biểu. Lưu ý các mốc thời gian trên thông báo đăng ký môn học ở mỗi học kỳ.


Bước 0. Chọn Đợt đăng ký

Chọn Đợt đăng ký

Ở một học kỳ (HK) hoặc một thời điểm có thể có nhiều Đợt đăng ký.

Ví dụ: Trong học kỳ 1 của năm học 2016-2017 (HK161), Phòng Đào tạo (PĐT) mở một Đợt đăng ký môn học dự thính để các SV đăng ký học các môn theo dạng dự thính. Nhấn vào đợt đăng ký để chọn.

Đợt đăng ký đã được chọn


Sau khi chọn đợt đăng ký, hệ thống hiển thị danh sách các môn học đã đăng ký (nếu có) (một số môn có thể do PĐT đăng ký trước theo kế hoạch học tập của Sinh viên). Sinh viên nhấn nút "ĐĂNG KÝ/HIỆU CHỈNH" để bắt đầu quá trình đăng ký.

Chọn Đợt đăng ký từ danh sách dropbox

Chọn Đợt đăng ký chi tiết

Trong một Đợt đăng ký, có nhiều đợt đăng ký chi tiết tùy theo lịch đăng ký, loại hình đăng ký.

Ví dụ: Trong HK151, có 02 đợt đăng ký chi tiết (Loại hình đăng ký) là "HK161 Đăng ký môn học HK1 (2016-2017)" và "HK161 Đăng ký môn học HK1 (2016-2017) diện chuyển hệ D2".

Đợt chi tiết (loại hình đăng ký) nào đang được chọn sẽ có đánh dấu bên trái. Bấm lên tên đợt chi tiết để chọn.

SV xem các quy định về loại hình đăng ký (ví dụ như: Dự thính chuyển hệ) để nắm rõ các quy định về các môn học, các nhóm môn học được phép đăng ký trong một đợt chi tiết.

Chọn Đợt đăng ký chi tiết từ danh sách


Mỗi đợt chi tiết có thể có nhiều Lịch đăng ký, được trình bày trong khung "LỊCH ĐĂNG KÝ". Các thao tác diễn ra trong thời gian không có trong Lịch đăng ký sẽ không được ghi nhận.


Đợt đăng ký chi tiết

Bước 1. Chọn Môn học dự kiến đăng ký

Khi được chọn, một nhóm lớp môn học sẽ được thêm vào trong Danh sách đăng ký dự kiến. Trong danh sách này, có các (nhóm lớp) môn học đã được SV xác nhận đăng ký chính thức (ở bước 2 trước đó, hoặc từ TKB sơ bộ). Các (nhóm lớp) môn học mới thêm vào sẽ chờ được SV xác nhận chính thức (ở bước 2).


Lưu ý quan trọng

1. Hệ thống sẽ kiểm tra các điều kiện ràng buộc của môn học (tiên quyết, trước, song hành), trùng thời khóa biểu, ... và số SV đăng ký tối đa vào một nhóm lớp môn học ngay thời điểm đăng ký. Nếu thoả mãn hoàn toàn điều kiện đăng ký, hệ thống sẽ đánh dấu là "Đã gửi đăng ký", nghĩa là PĐT sẽ nhận được. Nếu không thoả mãn điều kiện, hệ thống sẽ đưa vào danh sách đăng ký tạm thời, SV phải thực hiện thao tác gửi thông tin đăng ký (sẽ nói rõ các bước sau).

2. PĐT có bước hậu kiểm (Bước 3), sau bước này có thể có một số nhóm bị hủy (sĩ số quá ít, theo yêu cầu của các Khoa, ...) hoặc do các ràng buộc khác đối với SV, nên một số SV có thể sẽ bị hủy đăng ký một số nhóm lớp môn học mặc dù đã có đủ điều kiện.

Mẹo hay:

 • SV nên đăng ký kế hoạch trước để được xếp TKB sơ bộ
 • SV nên chọn đăng ký trước các môn học quan trọng, khó đăng ký và gửi đăng ký ngay (nếu chưa gửi) rồi có thể quay lại bước 1 để đăng ký tiếp các môn khác

Bước 1.1. Chọn một Nhóm lớp môn học đưa vào DS đăng ký dự kiến

Đăng ký một nhóm lớp môn học

Trong khung "BƯỚC 1: CHỌN MÔN HỌC DỰ KIẾN ĐĂNG KÝ" là danh sách các (nhóm lớp) môn học dự kiến mở trong Đợt đăng ký này.

Hệ thống chỉ hiển thị MẶC ĐỊNH các môn theo CTDT của SV và các môn SV chưa đạt.


Các môn học mặc nhiên được hiển thị để chọn


Từ danh sách các môn học, nhấn vào nút "cộng" (+) tại một môn học để hiển thị toàn bộ danh sách các nhóm lớp môn học có mở của môn học trong đợt này. Nhấn nút "trừ" (-) để tắt danh sách các nhóm lớp môn học của một môn học.

Mỗi môn học sẽ kèm theo thời khóa biểu cụ thể (theo tuần, thứ, tiết, phòng học và cơ sở) để SV lựa chọn. Các thông tin khác gồm tên nhóm ("Nhóm lớp"), sĩ số tối đa ("Số SV tối đa") và số SV đã đăng ký vào nhóm lớp này ("Số SV đăng ký").

Nhấn nút "Chọn" tại cột "Chọn ĐK" để thêm nhóm lớp môn học này vào trong danh sách dự kiến của mình. SV lưu ý đăng ký đúng các nhóm lớp của mình, ví dụ nhóm TNxx dành cho SV chương trình Tài năng, Pxxx dành cho SV Việt-Pháp, TTxx dành cho SV tiên tiến, Axxx là các lớp đại trà học tại CS1, Lxxx là các lớp đại trà học tại CS2, ... Xem thêm danh sách các nhóm lớp và loại hình SV tham gia học trong quy chế học vụ (và các thông báo ĐKMH).

Chọn một Nhóm lớp môn học


Một số môn học có thể không có lịch học cụ thể, ví dụ như môn Luận văn tốt nghiệp. Hoặc một số nhóm lớp không có nút "Chọn" để đăng ký khi nhóm lớp này không cho phép SV đăng ký (lớp dành cho các khóa khác, lớp có sĩ số -1, lớp đã đầy, ...). SV cần chọn nhóm lớp khác.


Một số Nhóm lớp môn học đặc biệt


Tìm kiếm các môn học có mở trong đợt

Để tìm kiếm một môn học, SV có thể gõ vào ô "Mã/Tên môn học" một phần Mã số môn học, tên môn học và nhấn nút "Tìm kiếm" để tìm và hiển thị các môn học tương ứng. Lưu ý tên môn học có thể có hoặc không có dấu. Để hiển thị mặc định, nhấn nút "Xóa tìm kiếm".

Trong một số trường hợp, hệ thống không tìm thấy danh sách các môn học mặc định theo CTDT của SV nên danh sách có thể rỗng. SV cần tìm kiếm các môn học cần thiết.

Mẹo hay: Để hiển thị toàn bộ danh sách các môn học có mở trong đợt, nhập vào ô "Mã/Tên môn học" một khoảng trắng (space) và nhấn nút "Tìm kiếm".

Tìm kiếm môn học


Đăng ký các môn học có kèm Bài tập/Thực hành/Thí nghiệm là thành phần của môn học

Một số môn học có các lớp Bài tập/Thực hành/Thí nghiệm là thành phần của môn học nhưng được xếp lịch riêng. Các nhóm lớp môn học Lý thuyết và Bài tập/Thực hành/Thí nghiệm sẽ được thể hiện chung một danh sách của cùng một môn học, sau phần Lý thuyết đến phần Bài tập/Thực hành/Thí nghiệm. SV cần phải chọn cả nhóm lớp Lý thuyết và nhóm lớp Bài tập/Thực hành/Thí nghiệm để được tính đủ là đăng ký một môn học.


Lưu ý:

 • Trong trường hợp này, SV lưu ý các nhóm lớp Bài tập/Thực hành/Thí nghiệm sẽ được phân từng cụm phụ thuộc vào nhóm lớp Lý thuyết. SV theo dõi trong TKB dự kiến công bố trên trang web-PĐT (www.aao.hcmut.edu.vn) để biết được nhóm Bài tập nào thuộc về nhóm Lý thuyết nào để đăng ký đúng.
 • Trong một số trường hợp, SV có thể bị trùng giờ hoặc bị các ràng buộc khác dẫn đến nhóm Lý thuyết thì được xác nhận, còn lớp Bài tập thì không được xác nhận, hoặc ngược lại. Trường hợp này nhóm môn học đã được xác nhận có thể sẽ bị hủy để đảm bảo là cặp Lý thuyết/Bài tập phải được học đồng thời. SV có thể tự hủy để đăng ký lại trong thời gian cho phép.

Nhóm lớp môn học Lý thuyết và Bài tập/Thực hành/Thí nghiệm thể hiện cùng một danh sách


Thông báo lỗi khi chọn môn học

Phần mềm sẽ kiểm tra các điều kiện ràng buộc khi SV chọn đăng ký một nhóm lớp môn học. Các thông báo này sẽ xuất hiện như một hộp thoại. Rê chuột về góc trên bên phải của hộp thoại để hiển thị nút đóng hộp thoại (dấu "X"), nhấn nút này để đóng hợp thoại.

Thông báo các ràng buộc khi đăng ký


Bước 1.2. Hiệu chỉnh Nhóm lớp môn học trong DS đăng ký dự kiến

Đổi nhóm cho một nhóm lớp

Bấm vào tên nhóm lớp môn học trong khung "DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ KIẾN" để hiển thị màn hình "HIỆU CHỈNH NHÓM LỚP MÔN HỌC". Trong màn hình này, nhấn nút "Chuyển nhóm" trên nhóm môn học tương ứng để chuyển sang nhóm mới.


Đổi Nhóm lớp môn học


Hủy đăng ký một nhóm lớp

Bấm vào nút hình thùng rác bên cạnh phải của một nhóm lớp môn học trong khung "DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ KIẾN" để hủy đăng ký cho nhóm lớp này.

Hủy Nhóm lớp môn học


Sau khi hủy một nhóm, nhóm này chắc chắn không còn có trong danh sách đăng ký dự kiến mà PĐT nhận được. Tuy nhiên, nhóm này vẫn còn xuất hiện trong danh sách và bị gạch ngang để giúp SV nhớ các thao tác mình đã làm. Sau bước xác nhận đăng ký chính thức (Bước 2), các nhóm này sẽ biến mất khỏi danh sách hiển thị.


Nhóm lớp môn học đã hủy


Lưu ý chung khi điều chỉnh

Lưu ý 1:

 • Chỉ được phép chuyển nhóm hoặc xóa trong thời hạn cho phép
 • Không cho phép chuyển nhóm/xóa các nhóm đã khóa (có hình ổ khóa bên cạnh phải của nhóm lớp môn học)
 • Các nhóm lớp Lý thuyết và Bài tập phải tương thích như đã nói ở trên (chuyển nhóm Lý thuyết có khi cần chuyển cả nhóm Bài tập và xóa nhóm Lý thuyết phải xóa luôn nhóm Bài tập)


Các Nhóm lớp môn học đã khóa


Lưu ý 2:

Khi đăng ký, một số nhóm lớp môn học sẽ không thỏa điều kiện đăng ký hoặc có các sai sót trong quá trình thao tác. Khi đó ở cột "Thỏa điều kiện ĐK" sẽ không có dấu tick mà là một dấu chấm than trong khung tam giác. Khi nhấn vào ký hiệu này, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lý do.

Các Nhóm lớp môn học đăng ký nhưng không thỏa điều kiện


Trợ giúp về Lịch sử đăng ký và Kết quả học tập theo Chương trình đào tạo

Xem Lịch sử đăng ký

Trong quá trình đăng ký, SV có thể xem lại lịch sử các thao tác đăng ký của mình bằng cách nhấn vào nút "Xem lịch sử đăng ký".

Lưu ý:

 1. Có thể phải chọn đúng Đợt đăng ký chi tiết để hiển thị đúng Lịch sử đăng ký của Đợt đăng ký chi tiết này. Chọn sai đợt chi tiết có thể sẽ không hiển thị đúng lịch sử các thao tác.
 2. Trong lịch sử đăng ký, mục ghi "Xác nhận kết quả" là rất quan trọng vì đó là thao tác Xác nhận danh sách đăng ký chính thức ở Bước 2. Một số SV đã không thao tác Bước 2 sẽ không có kết quả xác nhận danh sách đăng ký chính thức đúng với nhu cầu của mình.


Xem Lịch sử đăng ký của một Đợt đăng ký (chi tiết)


Xem Kết quả học tập theo Chương trình đào tạo

Để theo dõi kết quả các môn học của cá nhân so với Chương trình đào tạo của mình, SV nhấn nút "Xem CTĐT". Hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ chương trình đào tạo của SV và đánh dấu tick cho các môn học đã Đạt, dấu chấm hỏi cho các môn học Chưa có kết quả và để trống cho các môn chưa học hoặc chưa đạt.

Một số SV có thể có hiển thị CTDT không chính xác do chưa được cập nhật tình trạng chuyên ngành. Việc này không ảnh hưởng đến việc xét tốt nghiệp của SV về sau.

Nếu kết quả cập nhật không chính xác, SV liên hệ PĐT để xác minh lại.

Xem Kết quả học tập so với CTDT


Bước 2. Đăng ký chính thức (hay Xác nhận danh sách đăng ký chính thức)

Sau khi chọn đăng ký các nhóm lớp môn học, nhấn nút "CHUYỂN SANG BƯỚC 2: ĐĂNG KÝ CHÍNH THỨC” để bất đầu xác nhận danh sách chính thức.

Chuyển sang Bước 2: Xác nhận danh sách đăng ký


Ở màn hình đăng ký chính thức, SV kiểm tra kỹ các nhóm lớp môn học mà mình đăng ký trong khung "BƯỚC 2: ĐĂNG KÝ CHÍNH THỨC” và nhấn nút "ĐỒNG Ý ĐĂNG KÝ - TIẾP TỤC” để chính thức xác nhận có đăng ký chính thức các môn học trong danh sách. Khi đó, danh sách đăng ký chính thức sẽ có đánh dấu tick trong cột "ĐK chính thức?”.

Bước 2: Xác nhận danh sách đăng ký


Hệ thống sẽ kiểm tra lại các điều kiện lần nữa, nhất là vấn đề số SV đăng ký để đánh giá điều kiện đăng ký. Chỉ các trường hợp đủ điều kiện đăng ký mới được xem xét.

Kết quả của bước 2


Lưu ý rằng, chỉ khi đã thực hiện Bước 2 này, tên của SV mới chính thức đưa vào danh sách SV của một nhóm lớp môn học. Như vậy, có trường hợp là SV đã chọn đăng ký và đã thỏa điều kiện ở bước 1 nhưng không đăng ký được ở bước 2 vì đã quá sĩ số cho phép của lớp.

Kết quả của bước 2 - Xác nhận không thành công


Nếu vì lý do nào đó, SV không đồng ý xác nhận, có thể nhấn nút "KHÔNG ĐỒNG Ý ĐĂNG KÝ - QUAY LẠI" để hủy bỏ thao tác xác nhận và quay lại Bước 1 để tiếp tục đăng ký.


Bước 3. Hậu kiểm dữ liệu đăng ký

Sau thời điểm cho phép đăng ký của mỗi đợt, PĐT sẽ nhận toàn bộ dữ liệu SV đăng ký môn học và tiến hành hậu kiểm dữ liệu. Sau bước này, kết quả ĐKMH chính thức của SV sẽ được công bố.

Lưu ý:

 • Sau bước này có thể có một số nhóm bị hủy (sĩ số quá ít, theo yêu cầu của các Khoa, ...) hoặc do các ràng buộc khác đối với SV, nên một số SV có thể sẽ bị hủy đăng ký một số nhóm lớp môn học mặc dù đã có đủ điều kiện ở bước 1, cũng như đã xác nhận ở bước 2


Bước 4. Kiểm tra kết quả ĐKMH

SV xem kết quả ĐKMH sau khi PĐT hậu kiểm toàn bộ các điều kiện ở công cụ myBK ->“Xem thời khóa biều (CQ)” hoặc trong trường hợp đăng ký Kiểm tra Anh văn đầu vào là công cụ “Xem lịch thi/kiểm tra (CQ)”.

Lưu ý:

 • PĐT chỉ nhận dữ liệu và hậu kiểm sau khi kết thúc thời gian đăng ký từng đợt nên SV cần đợi đến sau khi PĐT hậu kiểm và công bố kết quả ĐKMH để biết kết quả chính thức của mình


Các trường hợp đặc biệt

Đăng nhập không thành công

SV xem lại vấn đề Hệ thống xác thực tập trung.


Không đủ điều kiện đăng ký

Trong một số trường hợp, SV không được phép đăng ký môn học trong Đợt đăng ký, hệ thống sẽ thông báo để SV được biết.

Cấm đăng ký môn học


Khi SV tắt thông báo này đi và tiếp tục nhấn nút "Đăng ký mới/thêm môn học" để vào màn hình đăng ký môn học (Bước 1), SV sẽ thấy thông tin chi tiết cụ thể các lý do bị cấm đăng ký. Trong trường hợp lý do không rõ ràng, hoặc có thắc mắc, SV liên hệ PĐT để được giải quyết.

Các lý do cấm đăng ký môn học


Đã đăng ký nhưng không có kết quả ĐKMH

Có các khả năng sau:

1. SV đã đăng ký các môn học vào trong Danh sách đăng ký dự kiến, nhưng không thực hiện bước 2 (Đăng ký chính thức). Hoặc đã xác nhận ở bước 2, nhưng các môn đăng ký đều không thỏa điều kiện (ví dụ quá sĩ số). Khi đó, PĐT không nhận danh sách này của SV nên SV không có kết quả ĐKMH.

SV không có danh sách đăng ký dự kiến


Các SV nên kiểm tra để đảm bảo là mình đã đăng ký và các đăng ký đều có xác nhận chính thức (Cột "ĐK chính thức?" có đánh dấu tick).

SV không xác nhận danh sách đăng ký dự kiến


2. SV đã đăng ký và có xác nhận đăng ký chính thức đầy đủ nhưng các lớp bị hủy vì các lý do bất khả kháng. SV có thể nhìn trong Lịch sử đăng ký để thấy các thông báo hủy lớp của PĐT.

SV bị hủy lớp


3. SV đã đăng ký và có xác nhận đầy đủ nhưng bị hủy kết quả ĐKMH (TKB) vì các lý do khác (Nợ HP, đã có quyết định tạm dừng/thôi học, ...). SV cần kiểm tra lại các ràng buộc và liên hệ PĐT để biết thêm thông tin.

4. SV đã đăng ký và có xác nhận đăng ký chính thức đầy đủ nhưng trên công cụ Xem Thời khóa biểu không thể hiện đúng như đăng ký. SV cần xem kỹ thời gian công bố kết quả vì PĐT cần phải đợi hết đợt đăng ký mới bắt đầu hậu kiểm rồi mới công bố. Hoặc xem trong Lịch sử đăng ký để thấy các thông báo đổi nhóm lớp của PĐT.

5. Các trường hợp khác, SV liên hệ PĐT để biết thêm chi tiết.


Không cho đăng ký vào một nhóm

SV có thể gặp phải thông báo không cho phép đăng ký vào một nhóm.


SV không được phép đăng ký vào một nhóm


SV lưu ý vấn đề Nhóm môn học mở cho từng loại hình đào tạo khác nhau. Để đăng ký diện Dự thính chuyển hệ, SV phải chọn Đợt đăng ký chi tiết dành cho Dự thính chuyển hệ.

SV tham khảo Bảng tóm tắt các ký hiệu nhóm lớp, hoặc các Quy chế học vụ/Thông báo ĐKMH.


SV Cao học/NCS/B2/VLVH đăng ký không được

 1. SV tham khảo về Nhóm lớp quy định cho từng loại hình đăng ký
 2. SV tham khảo loại hình đăng ký tương ứng (ví dụ Dự thính chuyển hệ). Lưu ý: SV chính quy, B2-ngày chỉ được đăng ký nhóm B2-tối khi lớp ban ngày không còn chỗ.
 3. SV lưu ý về vấn đề môn tiên quyết/trước/song hành khi đăng ký các môn học thuộc chương trình ĐH chính quy (ban ngày).


Xin mở rộng sĩ số

Sĩ số tối đa cho một nhóm lớp được nhà trường xác định dựa trên nhu cầu học của SV (theo Kế hoạch học tập mà SV đã đăng ký), khả năng mở lớp của các Khoa (tình hình phân công giảng dạy), sức chứa các phòng (nhất là các phòng chuyên dụng dành cho các môn Thí nghiệm/Thực hành). SV nên lựa chọn các nhóm còn sĩ số và xác nhận đăng ký chính thức luôn để có kết quả tốt nhất.

Hệ thống có thể đăng ký SV vào một nhóm với chế độ chờ mở rộng sĩ số hoặc tách lớp. Khi có thể mở rộng sĩ số, PĐT sẽ ưu tiên xếp các bạn này vào lớp. SV cần thường xuyên theo dõi để biết được tình hình mở lớp thêm hoặc mở rộng sĩ số.

Chờ mở rộng sĩ số


Đăng ký khi thiếu ràng buộc môn học tiên quyết/trước/song hành

Hiện nay, hệ thống sẽ không cho đăng ký môn học nếu SV thiếu môn học tiên quyết hoặc song hành. Các trường hợp chưa có điểm thi cuối kỳ có thể được xem xét riêng biệt. Trong một số trường hợp, PĐT cho phép đăng ký nếu SV đang học môn học tiên quyết/song hành và sẽ hậu kiểm kết quả đăng ký để có kết quả cuối cùng.

Các môn học LVTN thường bị thiếu môn tiên quyết là TTTN nên thường sẽ có thêm lần đăng ký bổ sung trễ cho các trường hợp có điểm môn TTTN trễ. SV nên cân nhắc để quyết định đăng ký để có kết quả tốt nhất.


Đăng ký học chung với các môn TT/TTTN/LVTN

Có các vấn đề sau SV cần cân nhắc khi đăng ký các môn TT ngoài trường, TTTN và LVTN.

1. Số TC học cùng với môn TTTN/LVTN:

Các SV xem thêm quy chế học vụ để nắm được các quy định này.

2. Thời biểu của các môn TT ngoài trường/TTTN:

Tùy theo sắp xếp của các Khoa khi tổ chức các môn học TT ngoài trường/TTTN, SV có thể bị trùng giờ học khi đăng ký các môn này. SV liên hệ với Khoa để biết trước lịch học. Tốt nhất là SV học các môn TT ngoài trường/TTTN theo đúng chương trình đào tạo. Ví dụ, nhiều Khoa tổ chức TT ngoài trường/TTTN trong dịp hè và xếp lịch toàn thời gian.


SV chương trình Tài năng đăng ký nhóm đại trà

Theo quy định, SV chương trình KSTN đăng ký học các nhóm mở riêng cho KSTN (các nhóm TNxx). SV KSTN học với các lớp đại trà có thể sẽ không được tính tích lũy đủ số TC cần thiết của chương trình KSTN và không được cấp bằng KSTN khi ra trường.

Các SV KSTN cần cân nhắc kỹ và nhận tư vấn từ GVCN, BCN các Khoa để có kế hoạch học tập tốt nhất.