Liên hệ trong Trường

From BKwiki
Revision as of 01:37, 2 December 2015 by Nhuquynh (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “I- LIÊN HỆ KHOA : 1 – Cấp giấy xác nhận : a) hoãn nghĩa vụ quân sự b) miễn giảm thuế thu nhập cá nhân c) xin…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

I- LIÊN HỆ KHOA :

1 – Cấp giấy xác nhận :

 a) hoãn nghĩa vụ quân sự
 b) miễn giảm thuế thu nhập cá nhân 
 c) xin học bổng
 d) đăng ký sim điện thoại, vé xe buýt
 2 – Phân ngành
 3 – Xin thu nhận lại diện bị cảnh báo học vụ
 …

II- LIÊN HỆ PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - SV (PHÒNG 101A4)

 1 – Miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, xác nhận vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội 
  
 2 – Gia hạn đóng học phí
 3 – Sinh hoạt công dân
 4 – Học bổng tài trợ, học bổng du học 
 5 – Khám sức khoẻ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn

III- LIÊN HỆ PHÒNG KH-TC (PHÒNG 109 A4)

1 – Xác nhận không nợ học phí

2 – Nhận biên lai học phí