Difference between revisions of "Học phí"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 3: Line 3:
 
1- [[Cách nộp học phí]]
 
1- [[Cách nộp học phí]]
  
2- [[ Thời gian nộp học phí]]
+
2- [[Thời gian nộp học phí]]
  
3- [[ Nếu không nộp học phí hoặc nộp trễ thì bị xử lý học vụ thế nào]]
+
3- [[[ Nếu không nộp học phí hoặc nộp trễ thì bị xử lý học vụ thế nào]]
 
 
[[Điều kiện đăng ký LVTN]]
 

Revision as of 09:47, 31 March 2015


1- Cách nộp học phí

2- Thời gian nộp học phí

3- [[[ Nếu không nộp học phí hoặc nộp trễ thì bị xử lý học vụ thế nào]]