Difference between revisions of "Học phí"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 5: Line 5:
 
2- [[Thời gian nộp học phí]]
 
2- [[Thời gian nộp học phí]]
  
3- [[ Nếu không nộp học phí hoặc nộp trễ thì bị xử lý học vụ thế nào]]
+
3- [[ không nộp học phí hoặc nộp trễ thì bị xử lý học vụ thế nào]]

Revision as of 02:25, 1 April 2015


1- Cách nộp học phí

2- Thời gian nộp học phí

3- [[ không nộp học phí hoặc nộp trễ thì bị xử lý học vụ thế nào]]