Difference between revisions of "Học phí"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 3: Line 3:
 
1- [[Cách tính học phí]]
 
1- [[Cách tính học phí]]
  
2- [[Thời gian nộp học phí]]
+
2- [[Cách xem và thanh toán học phí]]
  
 
3- [[Nếu không nộp học phí hoặc nộp trễ thì bị xử lý học vụ thế nào?]]
 
3- [[Nếu không nộp học phí hoặc nộp trễ thì bị xử lý học vụ thế nào?]]

Revision as of 03:34, 7 April 2015