Difference between revisions of "Cách tính học phí"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Tạo trang mới với nội dung “* Học phí được tính cho các môn học đã đăng ký thành công, kể cả khi SV tự ý bỏ học. * Học phí một môn học = Số t…”)
 
Line 1: Line 1:
 
* Học phí được tính cho các môn học đã đăng ký thành công, kể cả khi SV tự ý bỏ học.
 
* Học phí được tính cho các môn học đã đăng ký thành công, kể cả khi SV tự ý bỏ học.
  
* Học phí một môn học = Số tín chỉ học phí (TcHP) của môn học * Mức thu một TcHP
+
* Học phí một môn học = Số [[tín chỉ học phí]] (TcHP) của môn học * Mức thu một TcHP
  
 
* Mức thu TcHP được quy định từng học kỳ, mức thu này khác nhau giữa các môn đại cương và các môn chuyên ngành, giữa các lớp chính quy, lớp PFIEV, lớp dự thính.
 
* Mức thu TcHP được quy định từng học kỳ, mức thu này khác nhau giữa các môn đại cương và các môn chuyên ngành, giữa các lớp chính quy, lớp PFIEV, lớp dự thính.

Revision as of 15:15, 24 June 2015

  • Học phí được tính cho các môn học đã đăng ký thành công, kể cả khi SV tự ý bỏ học.
  • Mức thu TcHP được quy định từng học kỳ, mức thu này khác nhau giữa các môn đại cương và các môn chuyên ngành, giữa các lớp chính quy, lớp PFIEV, lớp dự thính.
  • Xem cách tính số TcHP tại Quy chế học vụ
  • Xem mức thu TcHP tại Thông báo về mức thu học phí của HK.