Difference between revisions of "Cách đăng ký môn học"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 4: Line 4:
  
 
[[Tập tin:Quy trinh DKMH.png|600px|frameless|Quy trình Đăng ký môn học tổng quát]]
 
[[Tập tin:Quy trinh DKMH.png|600px|frameless|Quy trình Đăng ký môn học tổng quát]]
 +
  
 
'''1. SV đăng ký Kế hoạch học tập''' - Đầu tiên SV đăng ký Kế hoạch học tập của mình dùng công cụ  [[Phần mềm Đăng ký môn học]] trên [[My Bách Khoa | myBK]].  
 
'''1. SV đăng ký Kế hoạch học tập''' - Đầu tiên SV đăng ký Kế hoạch học tập của mình dùng công cụ  [[Phần mềm Đăng ký môn học]] trên [[My Bách Khoa | myBK]].  
 +
  
 
'''2. PĐT xếp Thời khóa biểu sơ bộ''' - Phòng Đào tạo (PĐT) sẽ căn cứ trên nhu cầu của SV và kế hoạch của các Khoa/nhà trường để tổ chức lớp và xếp Thời khóa biểu (TKB) sơ bộ cho các SV có đăng ký kế hoạch học tập. (SV xem kỹ hướng dẫn sử dụng [[Phần mềm Đăng ký môn học]] để đảm bảo là có thông tin Kế hoạch học tập gửi cho PĐT.)
 
'''2. PĐT xếp Thời khóa biểu sơ bộ''' - Phòng Đào tạo (PĐT) sẽ căn cứ trên nhu cầu của SV và kế hoạch của các Khoa/nhà trường để tổ chức lớp và xếp Thời khóa biểu (TKB) sơ bộ cho các SV có đăng ký kế hoạch học tập. (SV xem kỹ hướng dẫn sử dụng [[Phần mềm Đăng ký môn học]] để đảm bảo là có thông tin Kế hoạch học tập gửi cho PĐT.)
 +
  
 
'''3. SV xem Kết quả ĐKMH (TKB) sơ bộ''' -  TKB sơ bộ được công bố trên [[My Bách Khoa | myBK]] -> Xem Thời khóa biểu.
 
'''3. SV xem Kết quả ĐKMH (TKB) sơ bộ''' -  TKB sơ bộ được công bố trên [[My Bách Khoa | myBK]] -> Xem Thời khóa biểu.
 +
  
 
'''4. Trường hợp SV không có TKB sơ bộ''' - Một số SV mặc dù có đăng ký Kế hoạch học tập nhưng vẫn có thể không có TKB sơ bộ do nhiều lý do: Sử dụng [[Phần mềm Đăng ký môn học]] không đúng; Các môn học đăng ký không mở được lớp, trùng TKB, quá sĩ số, ...; Bị cấm ĐKMH do nợ/chưa thanh toán Học phí (HP); ... Các SV này cần tìm hiểu kỹ lý do và liên hệ PĐT để giải quyết nếu cần (Có thể xem trên [[www.aao.hcmut.edu.vn | Web-PĐT]] tại [[www.aao.hcmut.edu.vn]] về danh sách cấm ĐKMH, tìm hiểu lịch sử thanh toán HP, ...).
 
'''4. Trường hợp SV không có TKB sơ bộ''' - Một số SV mặc dù có đăng ký Kế hoạch học tập nhưng vẫn có thể không có TKB sơ bộ do nhiều lý do: Sử dụng [[Phần mềm Đăng ký môn học]] không đúng; Các môn học đăng ký không mở được lớp, trùng TKB, quá sĩ số, ...; Bị cấm ĐKMH do nợ/chưa thanh toán Học phí (HP); ... Các SV này cần tìm hiểu kỹ lý do và liên hệ PĐT để giải quyết nếu cần (Có thể xem trên [[www.aao.hcmut.edu.vn | Web-PĐT]] tại [[www.aao.hcmut.edu.vn]] về danh sách cấm ĐKMH, tìm hiểu lịch sử thanh toán HP, ...).
 +
  
 
'''5. SV đăng ký môn học chính thức''' - SV dùng [[Phần mềm Đăng ký môn học]] để ĐKMH. Các SV sẽ nhìn thấy TKB sơ bộ của mình được PĐT đăng ký sẵn trong phần mềm.
 
'''5. SV đăng ký môn học chính thức''' - SV dùng [[Phần mềm Đăng ký môn học]] để ĐKMH. Các SV sẽ nhìn thấy TKB sơ bộ của mình được PĐT đăng ký sẵn trong phần mềm.
  
 
Các SV không đăng ký Kế hoạch học tập và các SV bị hủy TKB sơ bộ mà đã giải quyết xong các ràng buộc sẽ đăng ký mới hoàn toàn từ đầu. Các SV này sẽ có thiệt thòi khi sĩ số các lớp có thể đã đầy, ...
 
Các SV không đăng ký Kế hoạch học tập và các SV bị hủy TKB sơ bộ mà đã giải quyết xong các ràng buộc sẽ đăng ký mới hoàn toàn từ đầu. Các SV này sẽ có thiệt thòi khi sĩ số các lớp có thể đã đầy, ...
 +
  
 
'''6. Trường hợp SV bị cấm ĐKMH''' - Nếu SV đăng nhập vào [[Phần mềm Đăng ký môn học]] mà nhìn thấy bị cấm ĐKMH vì lý do nào đó, cần phải giải quyết các ràng buộc này trước khi có thể đăng ký. (Xem mục 4 nói trên).
 
'''6. Trường hợp SV bị cấm ĐKMH''' - Nếu SV đăng nhập vào [[Phần mềm Đăng ký môn học]] mà nhìn thấy bị cấm ĐKMH vì lý do nào đó, cần phải giải quyết các ràng buộc này trước khi có thể đăng ký. (Xem mục 4 nói trên).
 +
  
 
'''7. PĐT hậu kiểm ĐKMH''' - Sau thời hạn đăng ký cho phép, PĐT sẽ nhận toàn bộ dữ liệu đăng ký của SV để tiến hành hậu kiểm dữ liệu đăng ký. Lưu ý: PĐT chỉ nhận các dữ liệu mà SV đã có xác nhận đồng ý đăng ký. (Xem kỹ hướng dẫn sử dụng [[Phần mềm Đăng ký môn học]].) Một số lý do để hậu kiểm như sau: Kế hoạch giảng dạy các Khoa có thay đổi; Kế hoạch sử dụng phòng có thay đổi; Một số SV bị xử lý học vụ; ...
 
'''7. PĐT hậu kiểm ĐKMH''' - Sau thời hạn đăng ký cho phép, PĐT sẽ nhận toàn bộ dữ liệu đăng ký của SV để tiến hành hậu kiểm dữ liệu đăng ký. Lưu ý: PĐT chỉ nhận các dữ liệu mà SV đã có xác nhận đồng ý đăng ký. (Xem kỹ hướng dẫn sử dụng [[Phần mềm Đăng ký môn học]].) Một số lý do để hậu kiểm như sau: Kế hoạch giảng dạy các Khoa có thay đổi; Kế hoạch sử dụng phòng có thay đổi; Một số SV bị xử lý học vụ; ...
 +
  
 
'''8. PĐT công bố kết quả ĐKMH (TKB) chính thức'''
 
'''8. PĐT công bố kết quả ĐKMH (TKB) chính thức'''
  
'''9. SV xem kết quả ĐKMH (TKB) chính thức''' - SV xem TKB chính thức bằng công cụ [[My Bách Khoa } myBK]] -> Xem Thời khóa biểu.
+
 
 +
'''9. SV xem kết quả ĐKMH (TKB) chính thức''' - SV xem TKB chính thức bằng công cụ [[My Bách Khoa | myBK]] -> Xem Thời khóa biểu.
 +
 
  
 
'''10. Trường hợp SV không có TKB chính thức''' - Một số SV có thể không có TKB chính thức, hoặc có sự khác biệt so với đăng ký cần xem lại Lịch sử đăng ký trong công cụ [[Phần mềm Đăng ký môn học]] để biết lý do. Hoặc SV có thể sẽ phải giải quyết các ràng buộc như thanh toán HP, ... trước khi có thể khôi phục TKB chính thức của mình.
 
'''10. Trường hợp SV không có TKB chính thức''' - Một số SV có thể không có TKB chính thức, hoặc có sự khác biệt so với đăng ký cần xem lại Lịch sử đăng ký trong công cụ [[Phần mềm Đăng ký môn học]] để biết lý do. Hoặc SV có thể sẽ phải giải quyết các ràng buộc như thanh toán HP, ... trước khi có thể khôi phục TKB chính thức của mình.
 +
  
 
'''11. SV thanh toán HP''' - SV thanh toán HP theo lịch của nhà trường dùng công cụ [[BKPay]].
 
'''11. SV thanh toán HP''' - SV thanh toán HP theo lịch của nhà trường dùng công cụ [[BKPay]].
 +
  
 
'''12. Trường hợp các HK dự thính, diện dự thính''' - Đối với các HK dự thính, hoặc diện dự thính (chuyển hệ), SV cần thanh toán HP đúng hạn. PĐT sẽ hủy TKB, lịch kiểm tra/thi của các SV không thanh toán đúng hạn các HP này.
 
'''12. Trường hợp các HK dự thính, diện dự thính''' - Đối với các HK dự thính, hoặc diện dự thính (chuyển hệ), SV cần thanh toán HP đúng hạn. PĐT sẽ hủy TKB, lịch kiểm tra/thi của các SV không thanh toán đúng hạn các HP này.
 +
  
 
'''13. Trường hợp các HK chính thức''' - Đối vớic ác HK chính thức, SV không thanh toánh HP đúng hạn sẽ bị các hình thức kỷ luật theo quy định hiện hành và bị cấm ĐKMH ở HK kế tiếp.
 
'''13. Trường hợp các HK chính thức''' - Đối vớic ác HK chính thức, SV không thanh toánh HP đúng hạn sẽ bị các hình thức kỷ luật theo quy định hiện hành và bị cấm ĐKMH ở HK kế tiếp.
 +
  
 
'''14. SV cần theo dõi TKB của mình thường xuyên''' - SV cần theo dõi thường xuyên công cụ [[My Bách Khoa | myBK]] để đi học, tránh các trường hợp bị thay đổi TKB bất thường, hoặc bị hủy TKB. Ngoài ra, SV cần theo dõi thêm lịch kiểm tra/thi trên công cụ [[My Bách Khoa | myBK]] để tham dự các kỳ kiểm tra/thi.
 
'''14. SV cần theo dõi TKB của mình thường xuyên''' - SV cần theo dõi thường xuyên công cụ [[My Bách Khoa | myBK]] để đi học, tránh các trường hợp bị thay đổi TKB bất thường, hoặc bị hủy TKB. Ngoài ra, SV cần theo dõi thêm lịch kiểm tra/thi trên công cụ [[My Bách Khoa | myBK]] để tham dự các kỳ kiểm tra/thi.

Revision as of 10:43, 29 October 2015

SV có thể xem trước Kế hoạch giảng dạy do nhà trường công bố vào đầu học kỳ.

SV dùng quy trình sau đây để Đăng ký môn học (ĐKMH). SV tham khảo thêm hướng dẫn dùng Phần mềm Đăng ký môn học.

Quy trình Đăng ký môn học tổng quát


1. SV đăng ký Kế hoạch học tập - Đầu tiên SV đăng ký Kế hoạch học tập của mình dùng công cụ Phần mềm Đăng ký môn học trên myBK.


2. PĐT xếp Thời khóa biểu sơ bộ - Phòng Đào tạo (PĐT) sẽ căn cứ trên nhu cầu của SV và kế hoạch của các Khoa/nhà trường để tổ chức lớp và xếp Thời khóa biểu (TKB) sơ bộ cho các SV có đăng ký kế hoạch học tập. (SV xem kỹ hướng dẫn sử dụng Phần mềm Đăng ký môn học để đảm bảo là có thông tin Kế hoạch học tập gửi cho PĐT.)


3. SV xem Kết quả ĐKMH (TKB) sơ bộ - TKB sơ bộ được công bố trên myBK -> Xem Thời khóa biểu.


4. Trường hợp SV không có TKB sơ bộ - Một số SV mặc dù có đăng ký Kế hoạch học tập nhưng vẫn có thể không có TKB sơ bộ do nhiều lý do: Sử dụng Phần mềm Đăng ký môn học không đúng; Các môn học đăng ký không mở được lớp, trùng TKB, quá sĩ số, ...; Bị cấm ĐKMH do nợ/chưa thanh toán Học phí (HP); ... Các SV này cần tìm hiểu kỹ lý do và liên hệ PĐT để giải quyết nếu cần (Có thể xem trên Web-PĐT tại www.aao.hcmut.edu.vn về danh sách cấm ĐKMH, tìm hiểu lịch sử thanh toán HP, ...).


5. SV đăng ký môn học chính thức - SV dùng Phần mềm Đăng ký môn học để ĐKMH. Các SV sẽ nhìn thấy TKB sơ bộ của mình được PĐT đăng ký sẵn trong phần mềm.

Các SV không đăng ký Kế hoạch học tập và các SV bị hủy TKB sơ bộ mà đã giải quyết xong các ràng buộc sẽ đăng ký mới hoàn toàn từ đầu. Các SV này sẽ có thiệt thòi khi sĩ số các lớp có thể đã đầy, ...


6. Trường hợp SV bị cấm ĐKMH - Nếu SV đăng nhập vào Phần mềm Đăng ký môn học mà nhìn thấy bị cấm ĐKMH vì lý do nào đó, cần phải giải quyết các ràng buộc này trước khi có thể đăng ký. (Xem mục 4 nói trên).


7. PĐT hậu kiểm ĐKMH - Sau thời hạn đăng ký cho phép, PĐT sẽ nhận toàn bộ dữ liệu đăng ký của SV để tiến hành hậu kiểm dữ liệu đăng ký. Lưu ý: PĐT chỉ nhận các dữ liệu mà SV đã có xác nhận đồng ý đăng ký. (Xem kỹ hướng dẫn sử dụng Phần mềm Đăng ký môn học.) Một số lý do để hậu kiểm như sau: Kế hoạch giảng dạy các Khoa có thay đổi; Kế hoạch sử dụng phòng có thay đổi; Một số SV bị xử lý học vụ; ...


8. PĐT công bố kết quả ĐKMH (TKB) chính thức


9. SV xem kết quả ĐKMH (TKB) chính thức - SV xem TKB chính thức bằng công cụ myBK -> Xem Thời khóa biểu.


10. Trường hợp SV không có TKB chính thức - Một số SV có thể không có TKB chính thức, hoặc có sự khác biệt so với đăng ký cần xem lại Lịch sử đăng ký trong công cụ Phần mềm Đăng ký môn học để biết lý do. Hoặc SV có thể sẽ phải giải quyết các ràng buộc như thanh toán HP, ... trước khi có thể khôi phục TKB chính thức của mình.


11. SV thanh toán HP - SV thanh toán HP theo lịch của nhà trường dùng công cụ BKPay.


12. Trường hợp các HK dự thính, diện dự thính - Đối với các HK dự thính, hoặc diện dự thính (chuyển hệ), SV cần thanh toán HP đúng hạn. PĐT sẽ hủy TKB, lịch kiểm tra/thi của các SV không thanh toán đúng hạn các HP này.


13. Trường hợp các HK chính thức - Đối vớic ác HK chính thức, SV không thanh toánh HP đúng hạn sẽ bị các hình thức kỷ luật theo quy định hiện hành và bị cấm ĐKMH ở HK kế tiếp.


14. SV cần theo dõi TKB của mình thường xuyên - SV cần theo dõi thường xuyên công cụ myBK để đi học, tránh các trường hợp bị thay đổi TKB bất thường, hoặc bị hủy TKB. Ngoài ra, SV cần theo dõi thêm lịch kiểm tra/thi trên công cụ myBK để tham dự các kỳ kiểm tra/thi.