Thảo luận:Cách đăng ký môn học

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

cho e hỏi, e có đặng kí môn bơi ở học lần đk đầu tiên ở lopứ l13 nhưng sao qua đợt 3 thì e lại thấy mình bị chuyển qua lớp l8 vậy ạ