Search results

Jump to navigation Jump to search
 • [[Tập tin:BKAC-logo-2020.png|nhỏ]] …(Bach Khoa Algorithms Club, a.k.a BKAC) có tiền thân từ đội tuyển Olympic Tin học trường Đại học Bách Khoa (BKOLP). Được thành lập và
  587 bytes (115 words) - 05:34, 14 October 2020
 • [[Thể loại:Thông tin liên lạc]]
  659 bytes (155 words) - 02:50, 14 March 2016
 • * Nhà trường sẽ thông báo trên phần mềm khi đã nhận hồ sơ của thí sinh. [[Tập tin:Admission so do.png|600px|Sơ đồ đăng ký]]
  7 KB (1,531 words) - 09:24, 26 May 2016
 • …i ngữ. Tiếp theo, chọn Đăng ký mới >> Nhập các thông tin >> Xác nhận thông tin
  5 KB (1,149 words) - 03:37, 27 March 2018
 • …ạo, nghiên cứu khoa học, và quản lý trong trường.Để đạt được những lợi ích thông qua việc sử dụng mạng điện thoại, đồng thời đảm bảo *Phục vụ cho việc thông tin liên lạc giữa các đơn vị trong trường và ngoài trường.
  9 KB (2,284 words) - 16:55, 24 June 2015