Thảo luận Thành viên:Hmloan

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

Chào Cô Loan, cô vừa tạo trang Qui tirình làm lại thẻ sinh viên‎, trang này đã có một trang trùng hoàn toàn nội dung là Làm lại thẻ sinh viên. Tôi tạm thời đổi hướng trang sau vào trang trước.--Trantu (thảo luận) 09:27, ngày 26 tháng 2 năm 2016 (ICT)