Difference between revisions of "Vấn đề thi liên thông?"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Tạo trang mới với nội dung “- Các sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng Bảo dưỡng công nghiệp của trường ĐHBK Tp.HCM được dự thi liên thông. - Ngoài ra, các…”)
 
 
Line 3: Line 3:
 
- Ngoài ra, các sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng (chính quy) được xét tuyển thẳng vào hệ Đại học Vừa làm vừa học (không chính quy) của trường ĐHBK Tp.HCM. SV tốt nghiệp được cấp bằng đại học Vừa làm vừa học.
 
- Ngoài ra, các sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng (chính quy) được xét tuyển thẳng vào hệ Đại học Vừa làm vừa học (không chính quy) của trường ĐHBK Tp.HCM. SV tốt nghiệp được cấp bằng đại học Vừa làm vừa học.
  
- Xem thông báo tại ''www.aao.hcmut.edu.vn/tuyensinh'' hoặc tại Phòng Đào tạo '''(201 A4 ĐHBK)'''.
+
- Xem thông báo tại ''www.aao.hcmut.edu.vn/tuyensinh'' hoặc tại Phòng Đào tạo - Tổ đào tạo thường xuyên '''(201 A4 ĐHBK)'''.

Latest revision as of 07:08, 5 April 2016

- Các sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng Bảo dưỡng công nghiệp của trường ĐHBK Tp.HCM được dự thi liên thông.

- Ngoài ra, các sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng (chính quy) được xét tuyển thẳng vào hệ Đại học Vừa làm vừa học (không chính quy) của trường ĐHBK Tp.HCM. SV tốt nghiệp được cấp bằng đại học Vừa làm vừa học.

- Xem thông báo tại www.aao.hcmut.edu.vn/tuyensinh hoặc tại Phòng Đào tạo - Tổ đào tạo thường xuyên (201 A4 ĐHBK).