Thủ tục thi vét

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
  • Thông báo thi vét - tiêu chuẩn, thủ tục, thời hạn (có thông báo cụ thể trên trang WEB)
  • SV nộp đơn cho PĐT đăng ký thi vét - có thể yêu cầu PĐT xét dùm xem còn chưa hoàn tất những môn học nào