Thủ tục thi vét

From BKwiki
Revision as of 02:51, 2 April 2015 by Nhuquynh (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “* Thông báo thi vét - tiêu chuẩn, thủ tục, thời hạn (có thông báo cụ thể trên trang WEB) * SV nộp đơn cho PĐT đăng ký thi…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
  • Thông báo thi vét - tiêu chuẩn, thủ tục, thời hạn (có thông báo cụ thể trên trang WEB)
  • SV nộp đơn cho PĐT đăng ký thi vét - có thể yêu cầu PĐT xét dùm xem còn chưa hoàn tất những môn học nào