Thủ tục phúc tra cuối kỳ

From BKwiki
Revision as of 08:38, 20 April 2015 by Hmloan (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “Sinh viên muốn phúc tra bài thi cuối kỳ: Vào trang web http://www.aao.hcmut.edu.vn ---> biểu mẩu --> in "Phiếu đăng ký phúc tra" -->…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Sinh viên muốn phúc tra bài thi cuối kỳ: Vào trang web http://www.aao.hcmut.edu.vn ---> biểu mẩu --> in "Phiếu đăng ký phúc tra" --> nộp cho Phòng đào tạo.

Điều kiện để được nộp Phiếu phúc tra: sinh viên phải hoàn tất học phí (hoặc có quyết định được gia hạn học phí, miễn học phí).

Thời gian nộp phiếu phúc tra: 07 ngày kể từ ngày công bố điểm tại văn phòng KHoa.

Những môn không nhận phúc tra: Môn thi trắc nghiệm, môn thí nghiệp, môn thực hành, môn thực tập, đồ án môn học, luận văn tốt nghiệp và các môn thi vét.