Difference between revisions of "Thủ tục phúc tra cuối kỳ"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Tạo trang mới với nội dung “Sinh viên muốn phúc tra bài thi cuối kỳ: Vào trang web http://www.aao.hcmut.edu.vn ---> biểu mẩu --> in "Phiếu đăng ký phúc tra" -->…”)
 
Line 4: Line 4:
 
Điều kiện để được nộp Phiếu phúc tra: sinh viên phải hoàn tất học phí (hoặc có quyết định được gia hạn học phí, miễn học phí).
 
Điều kiện để được nộp Phiếu phúc tra: sinh viên phải hoàn tất học phí (hoặc có quyết định được gia hạn học phí, miễn học phí).
  
Thời gian nộp phiếu phúc tra: 07 ngày kể từ ngày công bố điểm tại văn phòng KHoa.
+
Thời gian nộp phiếu phúc tra: 05 ngày kể từ ngày công bố điểm tại văn phòng KHoa.
  
 
Những môn không nhận phúc tra: Môn thi trắc nghiệm, môn thí nghiệp, môn thực hành, môn thực tập, đồ án môn học, luận văn tốt nghiệp và các môn thi vét.
 
Những môn không nhận phúc tra: Môn thi trắc nghiệm, môn thí nghiệp, môn thực hành, môn thực tập, đồ án môn học, luận văn tốt nghiệp và các môn thi vét.

Revision as of 07:28, 24 November 2015

Sinh viên muốn phúc tra bài thi cuối kỳ: Vào trang web http://www.aao.hcmut.edu.vn ---> biểu mẩu --> in "Phiếu đăng ký phúc tra" --> nộp cho Phòng đào tạo.

Điều kiện để được nộp Phiếu phúc tra: sinh viên phải hoàn tất học phí (hoặc có quyết định được gia hạn học phí, miễn học phí).

Thời gian nộp phiếu phúc tra: 05 ngày kể từ ngày công bố điểm tại văn phòng KHoa.

Những môn không nhận phúc tra: Môn thi trắc nghiệm, môn thí nghiệp, môn thực hành, môn thực tập, đồ án môn học, luận văn tốt nghiệp và các môn thi vét.