Difference between revisions of "Thủ tục nhập học?"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
 
Line 1: Line 1:
 
Xem tại : ''www.aao.hcmut.edu.vn/tuyensinh'' --> Thông tin nhập học
 
Xem tại : ''www.aao.hcmut.edu.vn/tuyensinh'' --> Thông tin nhập học
  
 +
Tham khảo thêm qui trình : '''Trang web PĐT >> Sinh viên >> Quy trình hướng dẫn >> Hướng dẫn tân sinh viên (hệ chính quy)
 +
'''
 
[[Thể loại:Thủ tục nhập học]]
 
[[Thể loại:Thủ tục nhập học]]

Latest revision as of 07:03, 8 April 2016

Xem tại : www.aao.hcmut.edu.vn/tuyensinh --> Thông tin nhập học

Tham khảo thêm qui trình : Trang web PĐT >> Sinh viên >> Quy trình hướng dẫn >> Hướng dẫn tân sinh viên (hệ chính quy)