Difference between revisions of "Thời gian thanh toán học phí"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Tạo trang mới với nội dung “* Học phí HK1 và HK2 được thanh toán tại 2 đợt: o '''Đợt 1 (từ đầu HK đến hết tuần học thứ 7 của HK)''': thanh toán…”)
 
Line 1: Line 1:
 
* Học phí HK1 và HK2 được thanh toán tại 2 đợt:
 
* Học phí HK1 và HK2 được thanh toán tại 2 đợt:
  
o '''Đợt 1 (từ đầu HK đến hết tuần học thứ 7 của HK)''': thanh toán tối thiểu 50% học phí.
+
  * '''Đợt 1 (từ đầu HK đến hết tuần học thứ 7 của HK)''': thanh toán tối thiểu 50% học phí.
  
o '''Đợt 2 (từ đầu HK đến hết tuần học thứ 14 của HK)''': thanh toán phần học phí còn lại.
+
  * '''Đợt 2 (từ đầu HK đến hết tuần học thứ 14 của HK)''': thanh toán phần học phí còn lại.
  
 
''(Tuần học được tính theo học kỳ của các khóa chính quy trừ năm 1)''
 
''(Tuần học được tính theo học kỳ của các khóa chính quy trừ năm 1)''

Revision as of 06:20, 8 April 2015

  • Học phí HK1 và HK2 được thanh toán tại 2 đợt:
 * Đợt 1 (từ đầu HK đến hết tuần học thứ 7 của HK): thanh toán tối thiểu 50% học phí.
 * Đợt 2 (từ đầu HK đến hết tuần học thứ 14 của HK): thanh toán phần học phí còn lại.

(Tuần học được tính theo học kỳ của các khóa chính quy trừ năm 1)

  • Đợt thu học phí các HK dự thính ngoài giờ: trong tuần đầu tiên của HK dự thính.
  • Đợt thu học phí HK hè và HK dự thính hè: trong tuần đầu tiên của HK hè.