Difference between revisions of "Thời gian thanh toán học phí"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Tạo trang mới với nội dung “* Học phí HK1 và HK2 được thanh toán tại 2 đợt: o '''Đợt 1 (từ đầu HK đến hết tuần học thứ 7 của HK)''': thanh toán…”)
 
 
(4 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
* Học phí HK1 và HK2 được thanh toán tại 2 đợt:
+
Thời gian theo Thông báo kế hoạch đăng ký môn học cụ thể cho từng loại hình đào tạo, từng học kỳ
  
o '''Đợt 1 (từ đầu HK đến hết tuần học thứ 7 của HK)''': thanh toán tối thiểu 50% học phí.
+
tham khảo :Trang web PĐT >> Sinh viên >> Sinh viên Chính quy >> Đăng ký môn học
 
 
o '''Đợt 2 (từ đầu HK đến hết tuần học thứ 14 của HK)''': thanh toán phần học phí còn lại.
 
 
 
''(Tuần học được tính theo học kỳ của các khóa chính quy trừ năm 1)''
 
 
 
* Đợt thu học phí các HK dự thính ngoài giờ: trong tuần đầu tiên của HK dự thính.
 
 
 
* Đợt thu học phí HK hè và HK dự thính hè: trong tuần đầu tiên của HK hè.
 

Latest revision as of 07:43, 6 April 2016

Thời gian theo Thông báo kế hoạch đăng ký môn học cụ thể cho từng loại hình đào tạo, từng học kỳ

tham khảo :Trang web PĐT >> Sinh viên >> Sinh viên Chính quy >> Đăng ký môn học