Thời gian đào tạo tối đa cho SV chính quy tại trường ĐHBK

From BKwiki
Revision as of 02:26, 1 April 2015 by Nhuquynh (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “- Các SV từ K.2008 trở về trước: thời gian đào tạo tối đa là 13 HK. - Các SV từ K.2009 đến K.2013: thời gian đào tạo tố…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

- Các SV từ K.2008 trở về trước: thời gian đào tạo tối đa là 13 HK.

- Các SV từ K.2009 đến K.2013: thời gian đào tạo tối đa là 14 HK.

- Các SV từ K.2014 trở về sau: thời gian đào tạo tối đa là 13 HK (đang xem xét).

- Các trường hợp sau đây được phép kéo dài thêm 1 HK:

  • SV người nước ngoài.
  • SV diện chính sách (đối tượng ưu tiên nhóm 1 và 2, khu vực 1 theo quy chế tuyển sinh).
  • SV là người khuyết tật, các trường hợp đặc biệt do Hiệu trưởng xem xét quyết định.