Difference between revisions of "Thời gian đào tạo tối đa cho SV chính quy tại trường ĐHBK"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 7: Line 7:
 
! rowspan="4" |Đại học chính quy bằng 1 || 13 || Từ K.2014
 
! rowspan="4" |Đại học chính quy bằng 1 || 13 || Từ K.2014
 
|-
 
|-
|  || 14 || Từ K.2009 đến K.2013
+
| 14 || Từ K.2009 đến K.2013
 
|-
 
|-
|  || 15 || Riêng nghành Kiến trúc sư từ K.2014
+
| 15 || Riêng nghành Kiến trúc sư từ K.2014
 
|-
 
|-
|  || 16 || Riêng nghành Kiến trúc sư từ K.2010 đến K.2013
+
| 16 || Riêng nghành Kiến trúc sư từ K.2010 đến K.2013
 
|-
 
|-
 
| Ví dụ || 16 || Ví dụ
 
| Ví dụ || 16 || Ví dụ

Revision as of 02:42, 7 April 2015

Thời gian đào tạo tối đa Nmax là số học kỳ tối đa để SV có thể theo học tại trường ĐHBK được quy định như sau:

Loại hình đào tạo Nmax Ghi chú
Đại học chính quy bằng 1 13 Từ K.2014
14 Từ K.2009 đến K.2013
15 Riêng nghành Kiến trúc sư từ K.2014
16 Riêng nghành Kiến trúc sư từ K.2010 đến K.2013
Ví dụ 16 Ví dụ
Ví dụ 10 Ví dụ
Ví dụ 11 Ví dụ
Ví dụ 20 Ví dụ
Ví dụ 20 Ví dụ
Ví dụ 10 Ví dụ
Ví dụ Ví dụ Ví dụ

- Các trường hợp sau đây được phép kéo dài thêm 1 HK:

  • SV người nước ngoài.
  • SV diện chính sách (đối tượng ưu tiên nhóm 1 và 2, khu vực 1 theo quy chế tuyển sinh).
  • SV là người khuyết tật, các trường hợp đặc biệt do Hiệu trưởng xem xét quyết định.