Difference between revisions of "Thời gian đào tạo tối đa cho SV chính quy tại trường ĐHBK"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Tạo trang mới với nội dung “- Các SV từ K.2008 trở về trước: thời gian đào tạo tối đa là 13 HK. - Các SV từ K.2009 đến K.2013: thời gian đào tạo tố…”)
 
Line 1: Line 1:
- Các SV từ K.2008 trở về trước: thời gian đào tạo tối đa là 13 HK.
+
Thời gian đào tạo tối đa Nmax số học kỳ tối đa để SV có thể theo học tại trường ĐHBK được quy định như sau:
 
 
- Các SV từ K.2009 đến K.2013: thời gian đào tạo tối đa là 14 HK.
 
 
 
- Các SV từ K.2014 trở về sau: thời gian đào tạo tối đa là 13 HK (đang xem xét).
 
  
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! Loại hình đào tạo !! Nmax !! Ghi chú
 +
|-
 +
| colspan="4"Đại học chính quy bằng 1 || 13 || Từ K.2014
 +
|-
 +
|  || 14 || Từ K.2009 đến K.2013
 +
|-
 +
|  || 15 || Riêng nghành Kiến trúc sư từ K.2014
 +
|-
 +
|  || 16 || Riêng nghành Kiến trúc sư từ K.2010 đến K.2013
 +
|-
 +
| Ví dụ || 16 || Ví dụ
 +
|-
 +
| Ví dụ || 10 || Ví dụ
 +
|-
 +
| Ví dụ || 11 || Ví dụ
 +
|-
 +
| Ví dụ || 20 || Ví dụ
 +
|-
 +
| Ví dụ || 20 || Ví dụ
 +
|-
 +
| Ví dụ || 10 || Ví dụ
 +
|-
 +
| Ví dụ || Ví dụ || Ví dụ
 +
|}
 
- Các trường hợp sau đây được phép kéo dài thêm 1 HK:
 
- Các trường hợp sau đây được phép kéo dài thêm 1 HK:
  

Revision as of 02:36, 7 April 2015

Thời gian đào tạo tối đa Nmax là số học kỳ tối đa để SV có thể theo học tại trường ĐHBK được quy định như sau:

Loại hình đào tạo Nmax Ghi chú
colspan="4"Đại học chính quy bằng 1 13 Từ K.2014
14 Từ K.2009 đến K.2013
15 Riêng nghành Kiến trúc sư từ K.2014
16 Riêng nghành Kiến trúc sư từ K.2010 đến K.2013
Ví dụ 16 Ví dụ
Ví dụ 10 Ví dụ
Ví dụ 11 Ví dụ
Ví dụ 20 Ví dụ
Ví dụ 20 Ví dụ
Ví dụ 10 Ví dụ
Ví dụ Ví dụ Ví dụ

- Các trường hợp sau đây được phép kéo dài thêm 1 HK:

  • SV người nước ngoài.
  • SV diện chính sách (đối tượng ưu tiên nhóm 1 và 2, khu vực 1 theo quy chế tuyển sinh).
  • SV là người khuyết tật, các trường hợp đặc biệt do Hiệu trưởng xem xét quyết định.