Difference between revisions of "Thời gian đào tạo tối đa cho SV chính quy tại trường ĐHBK"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
 
Line 1: Line 1:
thông tin chi tiết : Trang web PĐT >> Sinh viên >> Quy chế >> Quy chế đào tạo và học vụ bậc đại học, cao đẳng >> Điều 5: Thời gian và kế hoạch đào tạo
+
Thông tin chi tiết : Trang web PĐT >> Sinh viên >> Quy chế >> Quy chế đào tạo và học vụ bậc đại học, cao đẳng >> Điều 5: Thời gian và kế hoạch đào tạo
 +
 
 
http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/chitietsv&path=90&tid=843
 
http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/chitietsv&path=90&tid=843
  
 
[[Thể loại:Học vụ]]
 
[[Thể loại:Học vụ]]

Latest revision as of 08:53, 11 April 2017

Thông tin chi tiết : Trang web PĐT >> Sinh viên >> Quy chế >> Quy chế đào tạo và học vụ bậc đại học, cao đẳng >> Điều 5: Thời gian và kế hoạch đào tạo

http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/chitietsv&path=90&tid=843