Difference between revisions of "Thành viên:1412252"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Đã tẩy trống trang)
Tag: Blanking
Line 1: Line 1:
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
| Tên đầy đủ || Dương Thái Minh
 +
|-
 +
| MSSV || 1412252
 +
|-
 +
| Chuyên ngành || Khoa học máy tính
 +
|}
  
 +
= Giới thiệu =
 +
 +
= Học vấn =
 +
 +
= Hoạt động =
 +
 +
= Thành tích =

Revision as of 05:44, 14 October 2020

Tên đầy đủ Dương Thái Minh
MSSV 1412252
Chuyên ngành Khoa học máy tính

Giới thiệu

Học vấn

Hoạt động

Thành tích