Difference between revisions of "Thành viên:1412252"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
 
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
'''Dương Thái Minh'''
+
= Giới thiệu =
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
| Tên đầy đủ || Dương Thái Minh
 +
|-
 +
| Chuyên ngành || Khoa học máy tính
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
= Học vấn =
 +
 
 +
= Hoạt động =
 +
 
 +
= Thành tích =

Latest revision as of 05:46, 14 October 2020

Giới thiệu

Tên đầy đủ Dương Thái Minh
Chuyên ngành Khoa học máy tính


Học vấn

Hoạt động

Thành tích