Difference between revisions of "Tốt nghiệp"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
 
# [[Cơ sở xét tốt nghiệp và xếp loại tốt nghiệp]]
 
# [[Cơ sở xét tốt nghiệp và xếp loại tốt nghiệp]]
 
# [[Đã có đăng ký môn học, nay đã đủ chuẩn để tốt nghiệp]]
 
# [[Đã có đăng ký môn học, nay đã đủ chuẩn để tốt nghiệp]]
# [[Đã có đăng ký môn học, nay đã đủ chuẩn để tốt nghiệp]]
+
# [[Học cải thiện điểm khi đã đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp]]
# [[Đã có đăng ký môn học, nay đã đủ chuẩn để tốt nghiệp]]
+
# [[Học bằng 2]]
 
# [[Đã có đăng ký môn học, nay đã đủ chuẩn để tốt nghiệp]]
 
# [[Đã có đăng ký môn học, nay đã đủ chuẩn để tốt nghiệp]]

Revision as of 06:46, 2 April 2015