Tôi phải nộp CCNN quốc tế như thế nào

From BKwiki
Revision as of 03:37, 27 March 2018 by Hmloan (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Đăng ký nộp chứng chỉ ngoại ngữ

SV nên đăng ký ngay khi có CCNN, không cần đợi đợt nộp như trước đây. Vào ngày 1 hàng tháng, PĐT sẽ gửi thẩm tra và sẽ nhận được kết quả thẩm tra sau 1 – 2 tuần (thời gian thẩm tra tùy thuộc vào đơn vị phát hành CCNN).

Cách đăng ký nộp CCNN

- Bước 1: SV đăng ký trực tuyến các CCNN tại myBK (mybk.hcmut.edu.vn) >> Đăng ký nộp Chứng chỉ ngoại ngữ. Tiếp theo, chọn Đăng ký mới >> Nhập các thông tin >> Xác nhận thông tin

- Bước 2: tùy theo loại CCNN

  • TOEIC, TOEFL ITP: SV không cần đến phòng đào tạo
  • TOEFL iBT:

- Cách 1: SV liên lạc với trung tâm khảo thí IIG Việt Nam và đề nghị gửi một bản sao kết quả về Phòng Đào tạo-Trường ĐHBK 268 Lý Thường Kiệt, Q.10.

- Cách 2: SV mang hai bản sao CCNN đến Trung tâm ngoại ngữ trường ĐH Bách Khoa (Phòng 210C6) để được xác nhận và nộp tại Phòng Đào tạo.

  • ELTS: SV liên lạc với Hội đồng Anh hoặc IDP và đề nghị gửi một bản sao kết quả về Phòng Đào tạo-Trường ĐHBK 268 Lý Thường Kiệt, Q.10.
  • KET, PET, FCE, CAE: SV mang hai bản sao CCNN đến Trung tâm ngoại ngữ trường ĐH Bách Khoa (Phòng 210C6) để được xác nhận và nộp tại Phòng Đào tạo.
  • VNU-EPT, BULATS, DEFL, Bằng đại học ngành tiếng Anh,Bằng tú tài Pháp: SV nộp hai bản photo CCNN (không cần công chứng) kèm bản chính để đối chiếu.

- Bước 3: SV theo dõi tình trạng thẩm tra CCNN tại tại myBK >> Đăng ký nộp Chứng chỉ ngoại ngữ

Nếu kết quả Không hợp lệ, SV kiểm tra thông tin và đăng ký mới lại.

Nếu kết quả Hợp lệ, hệ thống tự động lưu trữ các chuẩn tiếng Anh mà SV đã đạt cho việc xét chuẩn tiếng Anh sau 2 năm học, chuẩn xét nhận LVTN và chuẩn xét tốt nghiệp

Đăng ký xét chuyển điểm môn ngoại ngữ

1. Quy định

SV đã đăng ký nộp CCNN được đăng ký miễn học và chuyển điểm cho các môn Ngoại ngữ trong thời gian còn học tại trường. Mỗi môn chỉ được chuyển tối đa một lần (không tính lần chuyển điểm theo kết quả kiểm tra tiếng Anh khi nhập học). Xem chi tiết tại Quy chế học vụ. Các môn được xét chuyển điểm một lần vào cuối mỗi học kỳ (cuối tuần 15 của học kỳ tính theo biểu đồ năm học SV từ năm 2). Các đăng ký chuyển điểm trễ hơn thời hạn này sẽ được xét chuyển điểm vào học kỳ tới. Các môn được chuyển điểm sẽ được ghi vào mục điểm chuyển/bảo lưu, không ghi vào điểm học kỳ và có xét tính vào điểm trung bình tích lũy.

2. Cách đăng ký (Xem hướng dẫn chi tiết tại BK-wiki wiki.hcmut.edu.vn)

- Bước 1: SV đăng ký trực tuyến các CCNN tại myBK (mybk.hcmut.edu.vn) >> Đăng ký nộp Chứng chỉ ngoại ngữ. Tiếp theo, chọn Xét miễn (với CCNN hợp lệ) >> đánh dấu chọn môn cần xét miễn >> Bấm Lưu chọn.

- Bước 2: SV xem lại thông tin về các môn đăng ký xét miễn (số môn, điểm, số tiền) và bấm Đồng ý.

- Bước 3: SV thanh toán tiền tại myBK >> BKPay. SV có thể kiểm tra lại tình trạng thanh toán tại BKPay hoặc tại Đăng ký nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Các khoản không thanh toán sẽ bị ghi nợ.

- Bước 4: SV theo dõi tình trạng xét chuyển điểm tại Đăng ký nộp chứng chỉ ngoại ngữ và tại myBK >> Xem điểm

Đăng ký luận văn tốt nghiệp và đăng ký tốt nghiệp

- Đăng ký LVTN: SV phải đăng ký môn LVTN sau khi đã đăng ký nộp CCNN, không cần đợi kết quả thẩm tra, các trường hợp thẩm tra không hợp lệ sẽ bị hủy LVTN.

Xem lịch dăng ký môn học chi tiết tại Thông báo đăng ký môn học.

- Đăng ký xét tốt nghiệp: SV phải đăng ký xét tốt nghiệp sau khi có kết quả thẩm tra CCNN hợp lệ.

Xem lịch xét tốt nghiệp chi tiết tại Thông báo đăng ký xét tốt nghiệp.


Xem thêm

-Xem thêm thời gian nộp CCNN.