Difference between revisions of "Tôi phải nộp CCNN quốc tế như thế nào"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 2: Line 2:
  
 
* Bước 1: SV đăng nhập trang www.daotao.hcmut.edu.vn, vào mục Xét CCAV, nhập thông tin theo hướng dẫn, khi kết thúc thì chọn Xác nhận đăng ký.
 
* Bước 1: SV đăng nhập trang www.daotao.hcmut.edu.vn, vào mục Xét CCAV, nhập thông tin theo hướng dẫn, khi kết thúc thì chọn Xác nhận đăng ký.
*
+
 
 
* Bước 2: SV đến Phòng Đào tạo (cửa số 4) để nộp chứng chỉ *, lệ phí và nhận biên nhận.
 
* Bước 2: SV đến Phòng Đào tạo (cửa số 4) để nộp chứng chỉ *, lệ phí và nhận biên nhận.
*
+
 
 
* Bước 3: SV theo dõi danh sách công bố nộp chứng chỉ và kết quả thẩm tra trên trang www.aao.hcmut.edu.vn  trang Anh văn. SV cần kiểm tra và phản hồi ngay những sai sót (nếu có) của chứng chỉ trên danh sách công bố.
 
* Bước 3: SV theo dõi danh sách công bố nộp chứng chỉ và kết quả thẩm tra trên trang www.aao.hcmut.edu.vn  trang Anh văn. SV cần kiểm tra và phản hồi ngay những sai sót (nếu có) của chứng chỉ trên danh sách công bố.
  
Line 18: Line 18:
  
 
 
* IELTS: SV liên lạc với Hội đồng Anh hoặc IDP và đề nghị gửi một bản sao kết quả về Phòng Đào tạo-Trường ĐHBK 268 Lý Thường Kiệt, Q.10.
+
* ELTS: SV liên lạc với Hội đồng Anh hoặc IDP và đề nghị gửi một bản sao kết quả về Phòng Đào tạo-Trường ĐHBK 268 Lý Thường Kiệt, Q.10.
  
* KET, PET, FCE, CAE: SV nộp hai bản photo chứng chỉ (không cần công chứng) và cung cấp thông tin về candidate’s ID number, candidate’s secret number.
+
* KET, PET, FCE, CAE: SV nộp hai bản photo chứng chỉ (không cần công chứng) và cung cấp thông tin về candidate’s ID number, candidate’s secret number.
  
 
* BULATS: SV nộp hai bản photo chứng chỉ (không cần công chứng).
 
* BULATS: SV nộp hai bản photo chứng chỉ (không cần công chứng).
  
* DELF: SV thi chứng chỉ DELF tại trường ĐH Sư phạm nộp bản photo do trường ĐH Sư phạm công chứng và kèm b
+
* DELF: SV thi chứng chỉ DELF tại trường ĐH Sư phạm nộp bản photo do trường ĐH Sư phạm công chứng và kèm bản gốc để đối chiếu
ản gốc để đối chiếu.
 
  
Bằng đại học ngành tiếng Anh: sinh viên nộp một bản photo (có công chứng) và kèm bản gốc để đối chiếu.
+
* Bằng đại học ngành tiếng Anh: sinh viên nộp một bản photo (có công chứng) và kèm bản gốc để đối chiếu.
  
Bằng tú tài Pháp: sinh viên nộp một bản photo (có công chứng) và kèm bản gốc để đối chiếu.
+
* Bằng tú tài Pháp: sinh viên nộp một bản photo (có công chứng) và kèm bản gốc để đối chiếu.
  
- Xem thêm bảng quy đổi các CCNN quốc tế.
+
-Xem thêm bảng quy đổi các CCNN quốc tế.
  
 
- Xem thêm thời gian nộp CCNN.
 
- Xem thêm thời gian nộp CCNN.

Revision as of 03:10, 6 April 2015

- Các bước thực hiện như sau:

 • Bước 1: SV đăng nhập trang www.daotao.hcmut.edu.vn, vào mục Xét CCAV, nhập thông tin theo hướng dẫn, khi kết thúc thì chọn Xác nhận đăng ký.
 • Bước 2: SV đến Phòng Đào tạo (cửa số 4) để nộp chứng chỉ *, lệ phí và nhận biên nhận.
 • Bước 3: SV theo dõi danh sách công bố nộp chứng chỉ và kết quả thẩm tra trên trang www.aao.hcmut.edu.vn  trang Anh văn. SV cần kiểm tra và phản hồi ngay những sai sót (nếu có) của chứng chỉ trên danh sách công bố.

- Nộp chứng chỉ:

 • TOEIC, TOEFL ITP: SV không cần nộp CC, kể cả bản photo.
 • TOEFL iBT:

- Cách 1: SV liên lạc với trung tâm khảo thí IIG Việt Nam và đề nghị gửi một bản sao kết quả về Phòng Đào tạo-Trường ĐHBK 268 Lý Thường Kiệt, Q.10.

- Cách 2: SV nộp hai bản photo chứng chỉ (không cần công chứng) và cung cấp thông tin về họ tên, ngày sinh, số Reg., username, password, ngày thi.


 • ELTS: SV liên lạc với Hội đồng Anh hoặc IDP và đề nghị gửi một bản sao kết quả về Phòng Đào tạo-Trường ĐHBK 268 Lý Thường Kiệt, Q.10.
 • KET, PET, FCE, CAE: SV nộp hai bản photo chứng chỉ (không cần công chứng) và cung cấp thông tin về candidate’s ID number, candidate’s secret number.
 • BULATS: SV nộp hai bản photo chứng chỉ (không cần công chứng).
 • DELF: SV thi chứng chỉ DELF tại trường ĐH Sư phạm nộp bản photo do trường ĐH Sư phạm công chứng và kèm bản gốc để đối chiếu
 • Bằng đại học ngành tiếng Anh: sinh viên nộp một bản photo (có công chứng) và kèm bản gốc để đối chiếu.
 • Bằng tú tài Pháp: sinh viên nộp một bản photo (có công chứng) và kèm bản gốc để đối chiếu.

-Xem thêm bảng quy đổi các CCNN quốc tế.

- Xem thêm thời gian nộp CCNN.