Difference between revisions of "Tôi phải nộp CCNN quốc tế như thế nào"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Tạo trang mới với nội dung “- Các bước thực hiện như sau: o Bước 1: SV đăng nhập trang www.daotao.hcmut.edu.vn, vào mục Xét CCAV, nhập thông tin theo hướng…”)
 
Line 1: Line 1:
 
- Các bước thực hiện như sau:
 
- Các bước thực hiện như sau:
  
o Bước 1: SV đăng nhập trang www.daotao.hcmut.edu.vn, vào mục Xét CCAV, nhập thông tin theo hướng dẫn, khi kết thúc thì chọn Xác nhận đăng ký.
+
* Bước 1: SV đăng nhập trang www.daotao.hcmut.edu.vn, vào mục Xét CCAV, nhập thông tin theo hướng dẫn, khi kết thúc thì chọn Xác nhận đăng ký.
 +
*
 +
* Bước 2: SV đến Phòng Đào tạo (cửa số 4) để nộp chứng chỉ *, lệ phí và nhận biên nhận.
 +
*
 +
* Bước 3: SV theo dõi danh sách công bố nộp chứng chỉ và kết quả thẩm tra trên trang www.aao.hcmut.edu.vn  trang Anh văn. SV cần kiểm tra và phản hồi ngay những sai sót (nếu có) của chứng chỉ trên danh sách công bố.
  
o Bước 2: SV đến Phòng Đào tạo (cửa số 4) để nộp chứng chỉ *, lệ phí và nhận biên nhận.
+
- Nộp chứng chỉ:
  
o Bước 3: SV theo dõi danh sách công bố nộp chứng chỉ và kết quả thẩm tra trên trang www.aao.hcmut.edu.vn  trang Anh văn. SV cần kiểm tra và phản hồi ngay những sai sót (nếu có) của chứng chỉ trên danh sách công bố.
+
* TOEIC, TOEFL ITP: SV không cần nộp CC, kể cả bản photo.  
  
* Nộp chứng chỉ:
+
* TOEFL iBT:  
 
 
o TOEIC, TOEFL ITP: SV không cần nộp CC, kể cả bản photo.
 
 
 
o TOEFL iBT:  
 
  
 
- Cách 1: SV liên lạc với trung tâm khảo thí IIG Việt Nam và đề nghị gửi một bản sao kết quả về Phòng Đào tạo-Trường ĐHBK 268 Lý Thường Kiệt, Q.10.
 
- Cách 1: SV liên lạc với trung tâm khảo thí IIG Việt Nam và đề nghị gửi một bản sao kết quả về Phòng Đào tạo-Trường ĐHBK 268 Lý Thường Kiệt, Q.10.
Line 17: Line 17:
 
- Cách 2: SV nộp hai bản photo chứng chỉ (không cần công chứng) và cung cấp thông tin về họ tên, ngày sinh, số Reg., username, password, ngày thi.
 
- Cách 2: SV nộp hai bản photo chứng chỉ (không cần công chứng) và cung cấp thông tin về họ tên, ngày sinh, số Reg., username, password, ngày thi.
  
o IELTS: SV liên lạc với Hội đồng Anh hoặc IDP và đề nghị gửi một bản sao kết quả về Phòng Đào tạo-Trường ĐHBK 268 Lý Thường Kiệt, Q.10.
+
 +
* IELTS: SV liên lạc với Hội đồng Anh hoặc IDP và đề nghị gửi một bản sao kết quả về Phòng Đào tạo-Trường ĐHBK 268 Lý Thường Kiệt, Q.10.
  
o KET, PET, FCE, CAE: SV nộp hai bản photo chứng chỉ (không cần công chứng) và cung cấp thông tin về candidate’s ID number, candidate’s secret number.
+
* KET, PET, FCE, CAE: SV nộp hai bản photo chứng chỉ (không cần công chứng) và cung cấp thông tin về candidate’s ID number, candidate’s secret number.
  
o BULATS: SV nộp hai bản photo chứng chỉ (không cần công chứng).
+
* BULATS: SV nộp hai bản photo chứng chỉ (không cần công chứng).
  
o DELF: SV thi chứng chỉ DELF tại trường ĐH Sư phạm nộp bản photo do trường ĐH Sư phạm công chứng và kèm bản gốc để đối chiếu.
+
* DELF: SV thi chứng chỉ DELF tại trường ĐH Sư phạm nộp bản photo do trường ĐH Sư phạm công chứng và kèm b
 +
ản gốc để đối chiếu.
  
o Bằng đại học ngành tiếng Anh: sinh viên nộp một bản photo (có công chứng) và kèm bản gốc để đối chiếu.
+
Bằng đại học ngành tiếng Anh: sinh viên nộp một bản photo (có công chứng) và kèm bản gốc để đối chiếu.
  
o Bằng tú tài Pháp: sinh viên nộp một bản photo (có công chứng) và kèm bản gốc để đối chiếu.
+
Bằng tú tài Pháp: sinh viên nộp một bản photo (có công chứng) và kèm bản gốc để đối chiếu.
  
 
- Xem thêm bảng quy đổi các CCNN quốc tế.
 
- Xem thêm bảng quy đổi các CCNN quốc tế.
  
 
- Xem thêm thời gian nộp CCNN.
 
- Xem thêm thời gian nộp CCNN.

Revision as of 03:09, 6 April 2015

- Các bước thực hiện như sau:

  • Bước 1: SV đăng nhập trang www.daotao.hcmut.edu.vn, vào mục Xét CCAV, nhập thông tin theo hướng dẫn, khi kết thúc thì chọn Xác nhận đăng ký.
  • Bước 2: SV đến Phòng Đào tạo (cửa số 4) để nộp chứng chỉ *, lệ phí và nhận biên nhận.
  • Bước 3: SV theo dõi danh sách công bố nộp chứng chỉ và kết quả thẩm tra trên trang www.aao.hcmut.edu.vn  trang Anh văn. SV cần kiểm tra và phản hồi ngay những sai sót (nếu có) của chứng chỉ trên danh sách công bố.

- Nộp chứng chỉ:

  • TOEIC, TOEFL ITP: SV không cần nộp CC, kể cả bản photo.
  • TOEFL iBT:

- Cách 1: SV liên lạc với trung tâm khảo thí IIG Việt Nam và đề nghị gửi một bản sao kết quả về Phòng Đào tạo-Trường ĐHBK 268 Lý Thường Kiệt, Q.10.

- Cách 2: SV nộp hai bản photo chứng chỉ (không cần công chứng) và cung cấp thông tin về họ tên, ngày sinh, số Reg., username, password, ngày thi.


  • IELTS: SV liên lạc với Hội đồng Anh hoặc IDP và đề nghị gửi một bản sao kết quả về Phòng Đào tạo-Trường ĐHBK 268 Lý Thường Kiệt, Q.10.
  • KET, PET, FCE, CAE: SV nộp hai bản photo chứng chỉ (không cần công chứng) và cung cấp thông tin về candidate’s ID number, candidate’s secret number.
  • BULATS: SV nộp hai bản photo chứng chỉ (không cần công chứng).
  • DELF: SV thi chứng chỉ DELF tại trường ĐH Sư phạm nộp bản photo do trường ĐH Sư phạm công chứng và kèm b

ản gốc để đối chiếu.

Bằng đại học ngành tiếng Anh: sinh viên nộp một bản photo (có công chứng) và kèm bản gốc để đối chiếu.

Bằng tú tài Pháp: sinh viên nộp một bản photo (có công chứng) và kèm bản gốc để đối chiếu.

- Xem thêm bảng quy đổi các CCNN quốc tế.

- Xem thêm thời gian nộp CCNN.