Tôi muốn biết thời gian nộp CCNN để có thể chuẩn bị cho việc học và thi các CCNN

From BKwiki
Revision as of 07:09, 3 December 2015 by Hmloan (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Lịch đăng ký nộp chứng chỉ ngoại ngữ (CCNN) SV đăng ký nộp CCNN đã đạt ngay khi có CCNN, không cần đợi đợt nộp như trước đây. Vào ngày 1 hàng tháng, PĐT sẽ gửi thẩm tra và sẽ nhận được kết quả thẩm tra sau 1 – 2 tuần (thời gian thẩm tra tùy thuộc vào đơn vị phát hành CCNN). SV cần theo dõi để biết tình trạng CCNN: Chưa thẩm tra / Đang thẩm tra / Đã thẩm tra (hợp lệ hoặc không hợp lệ). Xem hướng dẫn cách đăng ký nộp CCNN tại đây

Lịch đăng ký môn LVTN, xét tốt nghiệp, chuyển điểm Tùy theo mục đích, SV phải đăng ký các công việc tương ứng:

- Đăng ký LVTN: SV phải đăng ký môn LVTN sau khi đã đăng ký nộp CCNN, không cần đợi kết quả thẩm tra, các trường hợp thẩm tra không hợp lệ sẽ bị hủy LVTN.

Xem lịch đăng ký môn học chi tiết tại Thông báo đăng ký môn học.

- Đăng ký xét tốt nghiệp: SV phải đăng ký xét tốt nghiệp sau khi có kết quả thẩm tra CCNN hợp lệ.

Xem lịch xét tốt nghiệp chi tiết tại Thông báo đăng ký xét tốt nghiệp.

- Đăng ký chuyển điểm cho các môn ngoại ngữ (các môn Anh văn của chương trình chính quy đại trà, các môn Pháp văn trong chương trình PFIEV): SV chỉ đăng ký chuyển điểm sau khi có kết quả thẩm tra CCNN hợp lệ.