Difference between revisions of "Tôi muốn biết thời gian nộp CCNN để có thể chuẩn bị cho việc học và thi các CCNN"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
{| class="wikitable"
+
'''Lịch đăng ký nộp chứng chỉ ngoại ngữ (CCNN)'''
|-
+
SV đăng ký nộp CCNN đã đạt ngay khi có CCNN, không cần đợi đợt nộp như trước đây. Vào ngày 1 hàng tháng, PĐT sẽ gửi thẩm tra và sẽ nhận được kết quả thẩm tra sau 1 – 2 tuần (thời gian thẩm tra tùy thuộc vào đơn vị phát hành CCNN).
! Đợt nộp CCNN !! Thời gian
+
SV cần theo dõi để biết tình trạng CCNN: Chưa thẩm tra / Đang thẩm tra / Đã thẩm tra (hợp lệ hoặc không hợp lệ).
|-
+
Xem hướng dẫn cách đăng ký nộp CCNN tại đây
| Xét chuyển điểm
 
Xét nhận LVTN, xét tốt nghiệp (đợt chính thức)
 
|| Tuần học 13 -14 của HK *
 
|-
 
| Xét nhận LVTN, xét tốt nghiệp (đợt bổ sung) || 02 tuần trước khi học kỳ bắt đầu *
 
|-
 
| Xét tốt nghiệp (đợt bổ sung lần 2) || Tuần học 5-6 của HK *
 
|-
 
{|
 
* Tuần học được tính theo học kỳ của các khóa chính quy trừ năm 1
 
  
- Các SV nộp CCNN đợt bổ sung được đăng ký LVTN bổ sung vào tuần 1 của học kỳ.
+
'''Lịch đăng ký môn LVTN, xét tốt nghiệp, chuyển điểm'''
 +
Tùy theo mục đích, SV phải đăng ký các công việc tương ứng:
  
- Các SV nộp CCNN để xét tốt nghiệp sau đợt cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp sẽ không được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp
+
- '''Đăng ký LVTN''': SV phải đăng ký môn LVTN sau khi đã đăng ký nộp CCNN, không cần đợi kết quả thẩm tra, các trường hợp thẩm tra không hợp lệ sẽ bị hủy LVTN.
  
[[Thể loại:Ngoại ngữ]]
+
''Xem lịch đăng ký môn học chi tiết tại Thông báo đăng ký môn học''.
 +
 
 +
- '''Đăng ký xét tốt nghiệp''': SV phải đăng ký xét tốt nghiệp sau khi có kết quả thẩm tra CCNN hợp lệ.
 +
 
 +
''Xem lịch xét tốt nghiệp chi tiết tại Thông báo đăng ký xét tốt nghiệp''.
 +
 
 +
- '''Đăng ký chuyển điểm''' '''cho các môn ngoại ngữ''' (các môn Anh văn của chương trình chính quy đại trà, các môn Pháp văn trong chương trình PFIEV): SV chỉ đăng ký chuyển điểm sau khi có kết quả thẩm tra CCNN hợp lệ.

Revision as of 07:09, 3 December 2015

Lịch đăng ký nộp chứng chỉ ngoại ngữ (CCNN) SV đăng ký nộp CCNN đã đạt ngay khi có CCNN, không cần đợi đợt nộp như trước đây. Vào ngày 1 hàng tháng, PĐT sẽ gửi thẩm tra và sẽ nhận được kết quả thẩm tra sau 1 – 2 tuần (thời gian thẩm tra tùy thuộc vào đơn vị phát hành CCNN). SV cần theo dõi để biết tình trạng CCNN: Chưa thẩm tra / Đang thẩm tra / Đã thẩm tra (hợp lệ hoặc không hợp lệ). Xem hướng dẫn cách đăng ký nộp CCNN tại đây

Lịch đăng ký môn LVTN, xét tốt nghiệp, chuyển điểm Tùy theo mục đích, SV phải đăng ký các công việc tương ứng:

- Đăng ký LVTN: SV phải đăng ký môn LVTN sau khi đã đăng ký nộp CCNN, không cần đợi kết quả thẩm tra, các trường hợp thẩm tra không hợp lệ sẽ bị hủy LVTN.

Xem lịch đăng ký môn học chi tiết tại Thông báo đăng ký môn học.

- Đăng ký xét tốt nghiệp: SV phải đăng ký xét tốt nghiệp sau khi có kết quả thẩm tra CCNN hợp lệ.

Xem lịch xét tốt nghiệp chi tiết tại Thông báo đăng ký xét tốt nghiệp.

- Đăng ký chuyển điểm cho các môn ngoại ngữ (các môn Anh văn của chương trình chính quy đại trà, các môn Pháp văn trong chương trình PFIEV): SV chỉ đăng ký chuyển điểm sau khi có kết quả thẩm tra CCNN hợp lệ.