Difference between revisions of "Tóm tắt qui trình đóng trễ học phí (hoặc chưa thanh toán học phí)"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 3: Line 3:
  
 
- Trừ điểm rèn luyện (trừ 5 điểm/lần vi phạm)
 
- Trừ điểm rèn luyện (trừ 5 điểm/lần vi phạm)
 +
- Tại thời điểm kết thúc đợt 2, các SV chưa thanh toán 100% học phí sẽ bị trừ 5 điểm rèn luyện và không được phép đăng ký môn học (ĐKMH) và không được xếp TKB cho HK tiếp theo. Để được ĐKMH và được xếp TKB, SV phải hoàn thành thanh toán học phí (dù đã quá hạn quy định) và nộp đơn trình bày lý do trễ hạn để được xem xét đăng ký môn học và được xếp thời khóa biểu cho học kỳ tiếp theo tại PĐT.
  
 
- Tại thời điểm đăng ký môn học cho học kỳ kế tiếp (ví dụ: học kỳ kế tiếp là học kỳ 2/ 15-16, dự kiến vào đầu tháng 12)
 
- Tại thời điểm đăng ký môn học cho học kỳ kế tiếp (ví dụ: học kỳ kế tiếp là học kỳ 2/ 15-16, dự kiến vào đầu tháng 12)

Revision as of 03:18, 25 December 2015

Chính quy


- Trừ điểm rèn luyện (trừ 5 điểm/lần vi phạm) - Tại thời điểm kết thúc đợt 2, các SV chưa thanh toán 100% học phí sẽ bị trừ 5 điểm rèn luyện và không được phép đăng ký môn học (ĐKMH) và không được xếp TKB cho HK tiếp theo. Để được ĐKMH và được xếp TKB, SV phải hoàn thành thanh toán học phí (dù đã quá hạn quy định) và nộp đơn trình bày lý do trễ hạn để được xem xét đăng ký môn học và được xếp thời khóa biểu cho học kỳ tiếp theo tại PĐT.

- Tại thời điểm đăng ký môn học cho học kỳ kế tiếp (ví dụ: học kỳ kế tiếp là học kỳ 2/ 15-16, dự kiến vào đầu tháng 12)

Nộp đơn trình bày lý do trễ hạn để được xem xét mở đăng ký môn học online.

Tải mẫu đơn tại : WWW.AAO.HCMUT.EDU.VN --> SINH VIÊN --> BIỂU MẪU


Dự thính


Nộp đơn trình bày lý do trễ hạn để được xem xét phục hồi thời khoá biểu, lịch thi, mở đăng ký môn học online Tải mẫu đơn tại : WWW.AAO.HCMUT.EDU.VN --> SINH VIÊN --> BIỂU MẪU