Difference between revisions of "Quy định về trình độ tiếng Anh"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
! Văn bản tiêu đề !! Bậc cao đẳng
+
! !! Bậc cao đẳng
 
hệ chính quy
 
hệ chính quy
 
  ! Bậc đại học
 
  ! Bậc đại học
Line 8: Line 8:
 
hệ chính quy
 
hệ chính quy
 
|-
 
|-
|Điều kiện đăng ký môn Anh văn 1 và chuẩn Anh văn sau 2 năm học || 250 || Ví dụ || 250
+
|Điều kiện đăng ký môn Anh văn 1 và chuẩn Anh văn sau 2 năm học || 250 || || 250
 
|-
 
|-
 
| Điều kiện nhận Luận văn tốt nghiệp ||350 || 400 || 400 (HK1/14-15)
 
| Điều kiện nhận Luận văn tốt nghiệp ||350 || 400 || 400 (HK1/14-15)

Revision as of 01:56, 6 April 2015

Bậc cao đẳng

hệ chính quy

Bậc đại học

hệ VLVH

Bậc đại học

hệ chính quy

Điều kiện đăng ký môn Anh văn 1 và chuẩn Anh văn sau 2 năm học 250 250
Điều kiện nhận Luận văn tốt nghiệp 350 400 400 (HK1/14-15)

410 (HK2/14-15)

430 (HK1/15-16)

450 (HK2/15-16)

Điều kiện xét tốt nghiệp 400 400 450