Difference between revisions of "Quy định về trình độ tiếng Anh"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 7: Line 7:
 
  !! Bậc đại học
 
  !! Bậc đại học
 
hệ chính quy
 
hệ chính quy
 
+
|-
 
|Điều kiện đăng ký môn Anh văn 1 và chuẩn Anh văn sau 2 năm học || 250 || Ví dụ || 250
 
|Điều kiện đăng ký môn Anh văn 1 và chuẩn Anh văn sau 2 năm học || 250 || Ví dụ || 250
 
|-
 
|-

Revision as of 01:54, 6 April 2015

Văn bản tiêu đề Bậc cao đẳng

hệ chính quy

! Bậc đại học

hệ VLVH

! Bậc đại học

hệ chính quy

Điều kiện đăng ký môn Anh văn 1 và chuẩn Anh văn sau 2 năm học 250 Ví dụ 250
Điều kiện nhận Luận văn tốt nghiệp 350 400 400 (HK1/14-15)

410 (HK2/14-15)

430 (HK1/15-16)

450 (HK2/15-16)

Điều kiện xét tốt nghiệp 400 400 450