Phần mềm Đăng ký môn học

From BKwiki
Revision as of 04:48, 27 October 2015 by Bhthang (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “<big>HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ĐĂNG KÝ MÔN HỌC</big> (Draft version) 1. SV đăng nhập vào cổng http://mybk.hcmut.edu.vn dùng t…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ĐĂNG KÝ MÔN HỌC (Draft version)

1. SV đăng nhập vào cổng http://mybk.hcmut.edu.vn dùng tài khoản điện tử của nhà trường: username là mssv và password là mật khẩu của tài khoản này (mật khẩu dùng đăng nhậo vào email của SV mssv@hcmut.edu.vn) 2. Chọn chức năng Đăng ký Môn học (các môn CQ). 3. Trong màn hình chính của phần mềm Đăng ký môn học, chọn ĐĂNG KÝ MÔN HỌC 4. Trong màn hình kế tiếp, chọn Kỳ đăng ký là “Đăng ký dự thi kiểm tra Anh văn đầu vào cuối HK151” trong danh sách dropbox, sau đó nhấn nút “ĐĂNG KÝ MỚI” 5. Trong màn hình kế tiếp, chấm chọn 01 đợt đăng ký trong khung ĐỢT ĐĂNG KÝ bên trái nếu cần. Lưu ý thời gian đăng ký bên khung LỊCH ĐĂNG KÝ. 6. Gõ vào ô Mã môn học một khoảng trắng trong khung “BƯỚC 1. CHỌN MÔN HỌC ĐĂNG KÝ" rồi nhấn nút "Tìm kiếm” để liệt kê các môn học có mở trong đợt. Trong trường hợp này là môn Kiểm tra Anh văn đầu vào 7. Nhấn nút “+” ở môn học để nhìn thấy danh sách các nhóm (chỉ có 1 nhóm) và nhấn nút “Chọn” ở cột “Đăng ký” bên phải của nhóm này để chọn đăng ký 8. Kiểm tra trong khung "DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ KIẾN” có môn mình vửa đăng ký hay không. 9. Lưu ý các ký hiệu trong cột "Thỏa điều kiện ĐK” và "SV đồng ý ĐK?”. Phòng Đào tạo chỉ nhận các dòng dữ liệu nào có đánh dấu tick (√) ở cột “SV đồng ý ĐK?”. Dấu tick này chỉ có sau khi xác nhận ở bước 2. 10. Nhấn nút "CHUYỂN SANG BƯỚC 2: XÁC NHẬN DANH SÁCH ĐĂNG KÝ” để bất đầu xác nhận. 11. Ở màn hình xác nhận này, trong khung "BƯỚC 2: XÁC NHẬN DANH SÁCH ĐĂNG KÝ”, nhấn nút "ĐỒNG Ý XÁC NHẬN - TIẾP TỤC” để chính thức xác nhận có đăng ký. Khi đó, danh sách đăng ký chính thức sẽ có đánh dấu tick trong cột "SV đồng ý ĐK?”. 12. SV theo dõi lịch sử các thao tác đăng ký của mình bằng chức năng "Xem lịch sử đăng ký” ở phía cuối màn hình đăng ký. 13. SV xem kết quả đăng ký sau khi Phòng Đào tạo hậu kiểm toàn bộ các điều kiện ở công cụ “Xem thời khóa biều (CQ)” hoặc trong trường hợp đăng ký Kiểm tra Anh văn đầu vào là công cụ “Xem lịch thi/kiểm tra (CQ)” ở trang mybk.hcmut.edu.vn