Difference between revisions of "Phần mềm Đăng ký môn học"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 16: Line 16:
 
SV dùng tài khoản là MSSV và mật khẩu là mật khẩu email nhà trường đã cung cấp cho SV để đăng nhập. Đối với các học viên cao học K2013, thêm ký tự '5' trước MSSV. Xem thêm [[Hệ thống xác thực tập trung]].
 
SV dùng tài khoản là MSSV và mật khẩu là mật khẩu email nhà trường đã cung cấp cho SV để đăng nhập. Đối với các học viên cao học K2013, thêm ký tự '5' trước MSSV. Xem thêm [[Hệ thống xác thực tập trung]].
  
Lưu ý:
+
'''Lưu ý:'''
 
* Sau vào website, trình duyệt có thể sẽ cảnh báo về chứng chỉ an toàn của trang web, SV cứ bỏ qua và tiếp tục truy cập.
 
* Sau vào website, trình duyệt có thể sẽ cảnh báo về chứng chỉ an toàn của trang web, SV cứ bỏ qua và tiếp tục truy cập.
 
* Nếu đổi mật khẩu tại BKĐT-Portal, khoảng 6 giờ sau, mật khẩu này mới có hiệu lực khi đăng nhập vào email và đăng ký môn học.
 
* Nếu đổi mật khẩu tại BKĐT-Portal, khoảng 6 giờ sau, mật khẩu này mới có hiệu lực khi đăng nhập vào email và đăng ký môn học.
Line 73: Line 73:
 
Các thao tác đăng ký môn học sẽ cập nhật vào trong Danh sách đăng ký dự kiến. Trong danh sách này, có các (nhóm lớp) môn học đã được SV xác nhận (ở bước 2 trước đó, hoặc từ TKB sơ bộ). Các (nhóm lớp) môn học mới thêm vào sẽ chờ được SV xác nhận (ở bước 2).
 
Các thao tác đăng ký môn học sẽ cập nhật vào trong Danh sách đăng ký dự kiến. Trong danh sách này, có các (nhóm lớp) môn học đã được SV xác nhận (ở bước 2 trước đó, hoặc từ TKB sơ bộ). Các (nhóm lớp) môn học mới thêm vào sẽ chờ được SV xác nhận (ở bước 2).
  
==== 1.1. Chọn một Nhóm lớp môn học đưa vào DS đăng ký dự kiến ====
+
==== Bước 1.1. Chọn một Nhóm lớp môn học đưa vào DS đăng ký dự kiến ====
  
 
Trong khung "BƯỚC 1: CHỌN MÔN HỌC ĐĂNG KÝ" là danh sách các (nhóm lớp) môn học dự kiến mở trong Đợt đăng ký này.  
 
Trong khung "BƯỚC 1: CHỌN MÔN HỌC ĐĂNG KÝ" là danh sách các (nhóm lớp) môn học dự kiến mở trong Đợt đăng ký này.  
Line 116: Line 116:
 
[[Tập tin:Chon nhóm lớp mon hoc5.png|600px|frameless|Nhóm lớp môn học Lý thuyết và Bài tập/Thực hành/Thí nghiệm thể hiện cùng một danh sách]]
 
[[Tập tin:Chon nhóm lớp mon hoc5.png|600px|frameless|Nhóm lớp môn học Lý thuyết và Bài tập/Thực hành/Thí nghiệm thể hiện cùng một danh sách]]
  
 +
 +
==== Bước 1.2. Hiệu chỉnh Nhóm lớp môn học trong DS đăng ký dự kiến ====
 +
 +
 +
===== Đổi nhóm cho một nhóm lớp =====
 +
 +
Bấm vào tên nhóm lớp môn học trong khung "DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ KIẾN" để hiển thị màn hình "HIỆU CHỈNH NHÓM LỚP MÔN HỌC". Trong màn hình này, nhấn nút "Chuyển nhóm" trên nhóm môn học tương ứng để chuyển sang nhóm mới.
 +
 +
'''Lưu ý:'''
 +
* Chỉ được phép chuyển nhóm trong thời hạn cho phép
 +
* Không cho phép chuyển nhóm các nhóm đã '''khóa''' (có hình ổ khóa bên cạnh phải của nhóm lớp môn học)
 +
* Các nhóm lớp Lý thuyết và Bài tập phải tương thích như đã nói ở trên
 +
 +
 +
[[Tập tin:Đổi nhóm lớp mon hoc1.png|600px|frameless|Đổi Nhóm lớp môn học]]
 +
 +
 +
===== Xóa một nhóm lớp =====
 +
 +
Bấm vào nút hình thùng rác bên cạnh phải của một nhóm lớp môn học trong khung "DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ KIẾN" để hủy đăng ký cho nhóm lớp này. Sau khi hủy một nhóm, nhóm này chắc chắn không còn có trong danh sách đăng ký dự kiến mà PĐT nhận được. Tuy nhiên, nhóm này vẫn còn xuất hiện trong danh sách và bị gạch ngang để giúp SV nhớ các thao tác mình đã làm. Sau bước xác nhận, các nhóm này sẽ biến mất khỏi danh sách hiển thị.
 +
 +
'''Lưu ý:'''
 +
* Không cho phép xóa các nhóm đã '''khóa''' (có hình ổ khóa bên cạnh phải của nhóm lớp môn học)
 +
* Các nhóm lớp Lý thuyết và Bài tập phải tương thích như đã nói ở trên (tức phải xóa cả nhóm Lý thuyết và nhóm Bài tập)
 +
 +
 +
[[Tập tin:Xóa nhóm lớp mon hoc1.png|600px|frameless|Xóa Nhóm lớp môn học]]
  
  

Revision as of 09:45, 27 October 2015

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

(Draft version)

Giới thiệu

Nhằm cung cấp dịch vụ đăng ký môn học (ĐKMH) tốt hơn cho sinh viên (SV), nhà trường đưa vào sử dụng phần mềm ĐKMH trực tuyến mới có các tính năng kiểm tra đụng độ thời khóa biểu, môn học tiên quyết/trước, … Phần mềm này cho phép SV chủ động sắp xếp lịch học cá nhân như chọn nhóm lớp môn học (MH) và cả nhóm lớp bài tập/thực hành, … Phần mềm còn cho phép các đợt đăng ký nhỏ với các quyền khác nhau (xem, đăng ký mới, hủy đăng ký, …) cho từng nhóm SV trong một đợt đăng ký chính thức (như học kỳ chính, học kỳ dự thính, …). Khi SV chưa có điểm của một MH tiên quyết, phần mềm vẫn có thể cho phép SV đăng ký MH sau, nhưng kết quả cuối cùng sẽ được quyết định khi đã có kết quả học tập. Tài liệu này nhằm giúp SV sử dụng phần mềm đăng ký hữu hiệu.

Đăng nhập vào tài khoản

SV dùng tài khoản là MSSV và mật khẩu là mật khẩu email nhà trường đã cung cấp cho SV để đăng nhập. Đối với các học viên cao học K2013, thêm ký tự '5' trước MSSV. Xem thêm Hệ thống xác thực tập trung.

Lưu ý:

 • Sau vào website, trình duyệt có thể sẽ cảnh báo về chứng chỉ an toàn của trang web, SV cứ bỏ qua và tiếp tục truy cập.
 • Nếu đổi mật khẩu tại BKĐT-Portal, khoảng 6 giờ sau, mật khẩu này mới có hiệu lực khi đăng nhập vào email và đăng ký môn học.
 • Nếu sau khi vào được trang chủ ĐKMH mà vẫn không thấy hiển thị tên của mình thì có thể nhấn F5 (Refresh) để trang web cập nhật trạng thái đúng nhất.
 • Nếu gặp thông báo "Xin lỗi, bạn chưa đăng nhập hoặc tài khoản của bạn không được cấp quyền này.", có nghĩa là SV không có quyền đăng ký trong đợt này. SV cần phải thoát ra khỏi phiên làm việc lập tức và đăng nhập trở lại theo đúng lịch ĐKMH của Phòng Đào tạo. Nếu đã đúng lịch mà vẫn không được, cần liên hệ Phòng Đào tạo để kiểm tra tình trạng của mình.

Màn hình chính

Nhấn icon hoặc thanh menu "ĐĂNG KÝ MÔN HỌC" để bắt đầu quy trình đăng ký môn học.

Quy trình đăng ký

Quy trình Đăng ký môn học

Thời khóa biểu sơ bộ

Nếu SV có đăng ký kế hoạch học tập (dùng chính phần mềm Đăng ký môn học và chọn Kỳ/Đợt đăng ký Kế hoạch học tập để đăng ký) hoặc các SV ở học kỳ 1 năm thứ 2 hoặc trong trường hợp cần thiết, Phòng Đào tạo sẽ xếp thời khóa biểu (TKB) sơ bộ cho các SV và cập nhật vào phần mềm. Đây là kết quả ĐKMH tạm thời của SV. Sau khi có kết quả tạm thời này, SV có quyền điều chỉnh thay đổi tùy theo nhu cầu học tập của mình.

Bước 0. Chọn Đợt đăng ký

Chọn Đợt đăng ký

Ở một học kỳ (HK) hoặc một thời điểm có thể có nhiều Đợt đăng ký.

Ví dụ: Trước học kỳ 1 của năm học 2015-2016 (HK151), Phòng Đào tạo (PĐT) mở một Đợt đăng ký Kế hoạch học tập HK151 để các SV đăng ký trước các môn học SV có nhu càu học trong HK151. PĐT sẽ dùng thông tin này để xếp TKB sơ bộ cho các SV.

Đợt đăng ký đã được chọn


Sau khi chọn đợt đăng ký, nhấn nút "ĐĂNG KÝ MỚI" để bắt đầu quá trình đăng ký.

Chọn Đợt đăng ký từ danh sách dropbox


Nếu đã có đăng ký trước đó (hoặc đã được xếp TKB sơ bộ trước), ở trang này sẽ hiển thị danh sách các (nhóm lớp) môn học mà SV mong muốn đăng ký. Để điều chỉnh, nhấn nút "ĐĂNG KÝ MÔN HỌC".

Chọn tiếp tục đăng ký môn học khi đã đăng ký trước đó

Chọn Đợt đăng ký chi tiết

Trong một Đợt đăng ký, có nhiều đợt đăng ký chi tiết tùy theo lịch đăng ký, loại hình đăng ký.

Ví dụ: Trong HK151, có 02 đợt đăng ký chi tiết là "HK151 - ĐKMH Học kỳ 1/2015-2016" và "HK151-DT - ĐKMH Dự thính chuyển hệ HK1/2015-2016".

Đợt chi tiết nào đang được chọn sẽ có dấu tick (✓) bên trái. Bấm lên tên đợt chi tiết để chọn đợt chi tiết khác.

SV xem các quy định về loại hình đăng ký (ví dụ như: Dự thính chuyển hệ) để nắm rõ các quy định về các môn học, các nhóm môn học được phép đăng ký trong một đợt chi tiết.

Chọn Đợt đăng ký chi tiết từ danh sách

Mỗi đợt chi tiết có thể có nhiều Lịch đăng ký, được trình bày trong khung "LỊCH ĐĂNG KÝ". Các thao tác diễn ra trong thời gian không có trong Lịch đăng ký sẽ không được ghi nhận.


Đợt đăng ký chi tiết không có lịch (đã quá thời hạn, ...)


Bước 1. Chọn Môn học đăng ký

Các thao tác đăng ký môn học sẽ cập nhật vào trong Danh sách đăng ký dự kiến. Trong danh sách này, có các (nhóm lớp) môn học đã được SV xác nhận (ở bước 2 trước đó, hoặc từ TKB sơ bộ). Các (nhóm lớp) môn học mới thêm vào sẽ chờ được SV xác nhận (ở bước 2).

Bước 1.1. Chọn một Nhóm lớp môn học đưa vào DS đăng ký dự kiến

Trong khung "BƯỚC 1: CHỌN MÔN HỌC ĐĂNG KÝ" là danh sách các (nhóm lớp) môn học dự kiến mở trong Đợt đăng ký này.

Hệ thống chỉ hiển thị MẶC ĐỊNH các môn theo CTDT của SV và các môn SV chưa đạt.


Các môn học mặc nhiên được hiển thị để chọn


Để tìm kiếm một môn học, SV có thể gõ vào ô "Mã môn học" một phần Mã số môn học, tên môn học và nhấn nút "Tìm kiếm" để tìm và hiển thị các môn học tương ứng. Lưu ý tên môn học có thể có hoặc không có dấu. Để hiển thị mặc định, nhấn nút "Xóa tìm kiếm".

Trong một số trường hợp, hệ thống không tìm thấy danh sách các môn học mặc định theo CTDT của SV nên danh sách có thể rỗng. SV cần tìm kiếm các môn học cần thiết.

Mẹo hay: Để hiển thị toàn bộ danh sách các môn học có mở trong đợt, nhập vào ô "Mã môn học" 01 khoảng trắng và nhấn nút "Tìm kiếm".

Tìm kiếm môn học


Từ danh sách các môn học, nhấn vào nút "cộng" (+) tại một môn học để hiển thị toàn bộ danh sách các nhóm lớp môn học có mở của môn học trong đợt này. Nhấn nút "trừ" (-) để tắt danh sách các nhóm lớp môn học của một môn học.

Mỗi môn học sẽ kèm theo thời khóa biểu cụ thể (theo tuần, thứ, tiết, phòng học và cơ sở) để SV lựa chọn. Các thông tin khác gồm tên nhóm ("Nhóm lớp"), sĩ số tối đa ("Số SV tối đa") và số SV đã đăng ký vào nhóm lớp này ("Số SV đăng ký").

Nhấn nút "Chọn" tại cột "Đăng ký" để thêm nhóm lớp môn học này vào trong danh sách dự kiến của mình. SV lưu ý đăng ký đúng các nhóm lớp của mình, ví dụ nhóm TNxx dành cho SV chương trình Tài năng, Pxxx dành cho SV Việt-Pháp, TTxx dành cho SV tiên tiến, Axxx là các lớp đại trà học tại CS1, Lxxx là các lớp đại trà học tại CS2, ... Xem thêm danh sách các nhóm lớp và loại hình SV tham gia học trong quy chế học vụ (và các thông báo ĐKMH).

Chọn một Nhóm lớp môn học


Một số môn học có thể không có lịch học cụ thể, ví dụ như môn Luận văn tốt nghiệp. Hoặc một số nhóm lớp không có nút "Chọn" để đăng ký khi nhóm lớp này không cho phép SV đăng ký (lớp dành cho các khóa khác, lớp có sĩ số -1, lớp đã đầy, ...). SV cần chọn nhóm lớp khác.


Một số Nhóm lớp môn học đặc biệt


Một số môn học có các lớp Bài tập/Thực hành/Thí nghiệm là thành phần của môn học nhưng được xếp lịch riêng. Các nhóm lớp môn học Lý thuyết và Bài tập/Thực hành/Thí nghiệm sẽ được thể hiện chung một danh sách của cùng một môn học, sau phần Lý thuyết đến phần Bài tập/Thực hành/Thí nghiệm. SV cần phải chọn cả nhóm lớp Lý thuyết và nhóm lớp Bài tập/Thực hành/Thí nghiệm để được tính đủ là đăng ký một môn học.


Lưu ý:

 • Trong trường hợp này, SV lưu ý các nhóm lớp Bài tập/Thực hành/Thí nghiệm sẽ được phân từng cụm phụ thuộc vào nhóm lớp Lý thuyết. SV theo dõi trong TKB dự kiến công bố trên trang web Đào tạo (www.aao.hcmut.edu.vn) để biết được nhóm Bài tập nào thuộc về nhóm Lý thuyết nào để đăng ký đúng.
 • Trong một số trường hợp, SV có thể bị trùng giờ hoặc bị các ràng buộc khác dẫn đến nhóm Lý thuyết thì được xác nhận, còn lớp Bài tập thì không được xác nhận, hoặc ngược lại. Trường hợp này nhóm môn học đã được xác nhận có thể sẽ bị hủy để đảm bảo là cặp Lý thuyết/Bài tập phải được học đồng thời. SV có thể tự hủy để đăng ký lại trong thời gian cho phép.

Nhóm lớp môn học Lý thuyết và Bài tập/Thực hành/Thí nghiệm thể hiện cùng một danh sách


Bước 1.2. Hiệu chỉnh Nhóm lớp môn học trong DS đăng ký dự kiến

Đổi nhóm cho một nhóm lớp

Bấm vào tên nhóm lớp môn học trong khung "DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ KIẾN" để hiển thị màn hình "HIỆU CHỈNH NHÓM LỚP MÔN HỌC". Trong màn hình này, nhấn nút "Chuyển nhóm" trên nhóm môn học tương ứng để chuyển sang nhóm mới.

Lưu ý:

 • Chỉ được phép chuyển nhóm trong thời hạn cho phép
 • Không cho phép chuyển nhóm các nhóm đã khóa (có hình ổ khóa bên cạnh phải của nhóm lớp môn học)
 • Các nhóm lớp Lý thuyết và Bài tập phải tương thích như đã nói ở trên


Đổi Nhóm lớp môn học


Xóa một nhóm lớp

Bấm vào nút hình thùng rác bên cạnh phải của một nhóm lớp môn học trong khung "DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ KIẾN" để hủy đăng ký cho nhóm lớp này. Sau khi hủy một nhóm, nhóm này chắc chắn không còn có trong danh sách đăng ký dự kiến mà PĐT nhận được. Tuy nhiên, nhóm này vẫn còn xuất hiện trong danh sách và bị gạch ngang để giúp SV nhớ các thao tác mình đã làm. Sau bước xác nhận, các nhóm này sẽ biến mất khỏi danh sách hiển thị.

Lưu ý:

 • Không cho phép xóa các nhóm đã khóa (có hình ổ khóa bên cạnh phải của nhóm lớp môn học)
 • Các nhóm lớp Lý thuyết và Bài tập phải tương thích như đã nói ở trên (tức phải xóa cả nhóm Lý thuyết và nhóm Bài tập)


Xóa Nhóm lớp môn học


1. SV đăng nhập vào cổng http://mybk.hcmut.edu.vn dùng tài khoản điện tử của nhà trường: username là mssv và password là mật khẩu của tài khoản này (mật khẩu dùng đăng nhậo vào email của SV mssv@hcmut.edu.vn)

2. Chọn chức năng Đăng ký Môn học (các môn CQ).

3. Trong màn hình chính của phần mềm Đăng ký môn học, chọn ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

4. Trong màn hình kế tiếp, chọn Kỳ đăng ký là “Đăng ký dự thi kiểm tra Anh văn đầu vào cuối HK151” trong danh sách dropbox, sau đó nhấn nút “ĐĂNG KÝ MỚI”

5. Trong màn hình kế tiếp, chấm chọn 01 đợt đăng ký trong khung ĐỢT ĐĂNG KÝ bên trái nếu cần. Lưu ý thời gian đăng ký bên khung LỊCH ĐĂNG KÝ.

6. Gõ vào ô Mã môn học một khoảng trắng trong khung “BƯỚC 1. CHỌN MÔN HỌC ĐĂNG KÝ" rồi nhấn nút "Tìm kiếm” để liệt kê các môn học có mở trong đợt. Trong trường hợp này là môn Kiểm tra Anh văn đầu vào

7. Nhấn nút “+” ở môn học để nhìn thấy danh sách các nhóm (chỉ có 1 nhóm) và nhấn nút “Chọn” ở cột “Đăng ký” bên phải của nhóm này để chọn đăng ký. Nhấn nút "trừ" (-) để tắt danh sách các nhóm lớp môn học của một môn học.

8. Kiểm tra trong khung "DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ KIẾN” có môn mình vửa đăng ký hay không.

9. Lưu ý các ký hiệu trong cột "Thỏa điều kiện ĐK” và "SV đồng ý ĐK?”. Phòng Đào tạo chỉ nhận các dòng dữ liệu nào có đánh dấu tick (√) ở cột “SV đồng ý ĐK?”. Dấu tick này chỉ có sau khi xác nhận ở bước 2.

10. Nhấn nút "CHUYỂN SANG BƯỚC 2: XÁC NHẬN DANH SÁCH ĐĂNG KÝ” để bất đầu xác nhận.

11. Ở màn hình xác nhận này, trong khung "BƯỚC 2: XÁC NHẬN DANH SÁCH ĐĂNG KÝ”, nhấn nút "ĐỒNG Ý XÁC NHẬN - TIẾP TỤC” để chính thức xác nhận có đăng ký. Khi đó, danh sách đăng ký chính thức sẽ có đánh dấu tick trong cột "SV đồng ý ĐK?”.

12. SV theo dõi lịch sử các thao tác đăng ký của mình bằng chức năng "Xem lịch sử đăng ký” ở phía cuối màn hình đăng ký.

13. SV xem kết quả đăng ký sau khi Phòng Đào tạo hậu kiểm toàn bộ các điều kiện ở công cụ “Xem thời khóa biều (CQ)” hoặc trong trường hợp đăng ký Kiểm tra Anh văn đầu vào là công cụ “Xem lịch thi/kiểm tra (CQ)” ở trang mybk.hcmut.edu.vn